ปิดถนนเส้นหมู่ 4 วัดเทพนรรัตน์ 1 เดือน ทำถนนใหม่เชื่อมพระราม 2-คลองสี่วาฯ

ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาดี จะปิดถนนสายวัดเทพนรรัตน์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณหน้าวัดเทพนรรัตน์ เชื่อมถนนเลียบคลองเจ็ดศอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยจะปิดเส้นทางการสัญจรบริเวณโค้งทางเข้าวัดเทพนรรัตน์ เยื้องบริษัท พ. ธวัชชัยคอนกรีต จำกัด ระยะทางทั้งสิ้น 170 เมตร เป็นระยะเวลา 30 วัน ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2565 หรือจนกว่ากระบวนการก่อสร้างถนนใหม่จะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการทั้งสองฝั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองช่าง เทศบาลตำบลนาดี โทร. 034-468-272 ถึง 75 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ

สำหรับถนนสายวัดเทพนรรัตน์ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนบ้านปลายคลองครุ ซึ่งรับรถมาจากถนนพระรามที่ 2 บริเวณห้างเซ็นทรัล มหาชัย และถนนเศรษฐกิจ 1 บริเวณโค้งคลองนา ไปยังถนนเลียบคลองหกศอก หรือซอยบาหลี เพื่อไปออกถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ที่ผ่านมามียานพาหนะใช้เส้นทางจำนวนมาก เนื่องจากมีหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานในย่านดังกล่าว

สภาพถนนในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมีรถยนต์และรถบรรทุกใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพถนนที่แคบ มีน้ำท่วมขังในช่วงเวลาฝนตกอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การสัญจรไปมาในช่วงดังกล่าวไม่สะดวกและปลอดภัย แม้จะมีการซ่อมถนนชั่วคราวแต่ก็ไม่อาจต้านทานรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางนี้ กระทั่งเทศบาลตำบลนาดีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าว

สำหรับทางเลี่ยงสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่

จากถนนเลียบคลองเจ็ดศอก และถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ไปยังวัดเทพนรรัตน์ และห้างเซ็นทรัล มหาชัย ให้ไปออกถนนเศรษฐกิจ 1 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านปลายคลองครุ ผ่านหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 4 เมื่อถึงสามแยกหน้าบริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จำกัด ถ้าจะไปวัดเทพนรรัตน์ให้ตรงไป ผ่านตลาดรุ่งเมธา แต่ถ้าจะไปห้างเซ็นทรัล มหาชัย และถนนพระรามที่ 2 ให้เลี้ยวขวา

จากถนนพระรามที่ 2 ไปยังถนนเลียบคลองเจ็ดศอก หมู่บ้านพฤกษา 73 และถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ให้ใช้ ซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 กม. 23 (เลยห้างไทวัสดุ มหาชัย) แทน ผ่านหมู่บ้านกานดา มีทางแยกไปถนนเลียบคลองเจ็ดศอก หมู่บ้านพฤกษา 73 และถนนเศรษฐกิจ 1 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ให้เลี้ยวซ้าย แต่ถ้าจะไปถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ให้ตรงไป

หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่ 2 ถนนบ้านปลายคลองครุ ไปยังถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และถนนเศรษฐกิจ 1 อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งย่านถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จะมีโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี 2566 ที่จะถึงนี้

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *