เปิดอัตราค่าโดยสาร รถเมล์สาย 4-18 สมุทรสาคร-พระราม 2-สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะเปิดการเดินรถประจำทางสาย 4-18 สมุทรสาคร-พระราม 2-สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี แทนสาย 105 มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน โดยขยายเส้นทางออกไปอีก 9 กิโลเมตร จากเดิม 31 กิโลเมตร เป็น 40 กิโลเมตร และเปลี่ยนปลายทางจากเดิมหน้าโครงการมหาชัยเมืองใหม่ เป็นสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดย ขสมก. กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5 (กปด.35) หรือ อู่แสมดำ ได้จัดรถโดยสารให้บริการจำนวน 39 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา ครีม-แดง (รถพัดลม) จำนวน 11 คัน ค่าโดยสาร 8 บาทตลอดสาย และรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) สีฟ้า จำนวน 28 คัน ค่าโดยสารตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 25 บาท

รับชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด, บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก., บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุกธนาคาร ซึ่งพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกคนจะมีเครื่องรับชำระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พกพา เพื่อให้ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารแทนเงินสดได้อีกด้วย

“สาครออนไลน์” ได้รับข้อมูลค่าโดยสารรถประจำทางสาย 4-18 โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำหรับรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) พบว่ากำหนดค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด คือ 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท, 4-16 กิโลเมตร 20 บาท และ 16 กิโลเมตรขึ้นไป 25 บาท

จากตารางดังกล่าวจะพบว่า หากขึ้นรถที่ตัวเมืองสมุทรสาคร คาดว่าจะคิดค่าโดยสารดังนี้

ไป เซ็นทรัลมหาชัย 15 บาท
ไป เคหะชุมชนมหาชัย 20 บาท
ไป มหาชัยเมืองใหม่ 20 บาท
ไป ปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ 20 บาท
ไป ปากซอยแสมดำ 20 บาท
ไป บางกระดี่ 25 บาท
ไป การเคหะธนบุรี 25 บาท
ไป เซ็นทรัลพระราม 2 25 บาท
ไป แยกบางปะแก้ว 25 บาท
ไป บิ๊กซี ดาวคะนอง 25 บาท
ไป บีทีเอสวงเวียนใหญ่ 25 บาท
ไป ไอคอนสยาม 25 บาท

หากขึ้นรถที่ป้ายเซ็นทรัลมหาชัย (คลองยายดี) คาดว่าจะคิดค่าโดยสารดังนี้

ไป เคหะชุมชนมหาชัย 15 บาท
ไป มหาชัยเมืองใหม่ 15 บาท
ไป ปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ 20 บาท
ไป ปากซอยแสมดำ 20 บาท
ไป บางกระดี่ 20 บาท
ไป การเคหะธนบุรี 20 บาท
ไป เซ็นทรัลพระราม 2 25 บาท
ไป แยกบางปะแก้ว 25 บาท
ไป บิ๊กซี ดาวคะนอง 25 บาท
ไป บีทีเอสวงเวียนใหญ่ 25 บาท
ไป ไอคอนสยาม 25 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ อ้างอิงจากข้อมูลค่าโดยสารรถประจำทาง ซึ่งในวันที่ให้บริการจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามพนักงานเก็บค่าโดยสารอีกครั้ง

สำหรับคนที่เดินทางเป็นประจำทุกวัน ขสมก. มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกรายสัปดาห์และรายเดือน ทั้งแบบบัตรบุคคลทั่วไป และบัตรนักเรียน/นักศึกษา หากใช้บริการรถปรับอากาศเป็นประจำแนะนำให้ซื้อประเภทรถปรับอากาศ ซึ่งจะใช้ขึ้นรถประจำทาง ขสมก. ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ยกเว้นสายไปท่าอากาศยาน)

โดยค่าบัตรโดยสารรถปรับอากาศ บัตรบุคคลทั่วไป รายสัปดาห์ 255 บาท หรือตกวันละ 36.42 บาท (หารด้วย 7 วัน) รายเดือน 1,020 บาท หรือตกวันละ 34 บาท (หารด้วย 30 วัน) ส่วนบัตรนักเรียน/นักศึกษามีเฉพาะรายเดือน นักเรียน ม.4 ขึ้นไป และนักศึกษา 540 บาท ตกวันละ 18 บาท (หารด้วย 30 วัน) นักเรียนไม่เกิน ม.3 270 บาท ตกวันละ 9 บาท (หารด้วย 30 วัน)

อย่างไรก็ตาม บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ใช้ได้เฉพาะรถประจำทาง ขสมก. เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับรถประจำทางเอกชน เช่น ไทยสมายล์บัส ได้ ซึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาครใช้ได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4-18 สมุทรสาคร-พระราม 2-สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี และสาย 68 สมุทรสาคร-บางลำพู (ป้ายสีเขียว)

สำหรับเส้นทางเดินรถสาย 4-18 สมุทรสาคร-พระราม 2-สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี เริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ไปตามถนนเอกชัย ผ่านโรงเรียนเอกชัย ถึงสี่แยกโรงพัก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเศรษฐกิจ 1 ผ่านโรงเรียนมหาชัยคริสเตียน ขึ้นสะพานทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร (เฉพาะเที่ยวกลับ ผ่านโรงพยาบาลมหาชัย) ไปตามถนนพระรามที่ 2

ผ่านห้างเซ็นทรัลมหาชัย/ห้างพอร์โต้ ชิโน่ มหาชัย (เฉพาะเที่ยวกลับ ผ่านห้างโลตัส มหาชัย 2/ห้างโฮมโปรมหาชัย เนื่องจากไม่มีสะพานลอย) เคหะชุมชนมหาชัย มหาชัยเมืองใหม่ วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดพันท้ายนรสิงห์ เข้าเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านวัดเทพธงชัย อู่แสมดำ ปากทางบางกระดี่ การเคหะธนบุรี/ห้างบิ๊กซี พระราม 2 (สาขา 2) แยกหัวกระบือ

ห้างเซ็นทรัลพระราม 2/ห้างบิ๊กซี พระราม 2 (สาขา 1) สน.บางมด โรงพยาบาลบางมด วัดสีสุก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ถึงสามแยกบางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านตลาดบางปะแก้ว ถึงแยกจอมทอง ตรงไปยังถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านตลาดดาวคะนอง ห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสี่แยกตากสิน เลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี ผ่านสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ (ทางออก 3) สิ้นสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี

เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ไปตามถนนกรุงธนบุรี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญนคร ผ่านห้างไอคอนสยาม ถึงสามแยกคลองสาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า ผ่านห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ถึงวงเวียนใหญ่ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านตลาดวงเวียนใหญ่/สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถึงสี่แยกตากสิน ไปตามเส้นทางเดิม

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และกำหนดการเดินทางด้วยรถเมล์ได้แน่นอน แนะนำผู้โดยสารสามารถตรวจสอบพิกัดรถโดยสาร ผ่านแอปพลิเคชัน VIABUS ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่านระบบ iOS และ Android

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *