13 ปี กับ 7 ผู้ว่าฯ ย้อนรอยเส้นทาง พ่อเมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาครถึงคราวเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจังหวัดอีกครั้ง หลังจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในจังหวัดฯ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รายล่าสุด เหลืออายุราชการเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น จะสามารถแก้ไขสารพันปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้หรือไม่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่รองรับผู้ว่าฯ ใกล้เกษียณหลายท่าน  

“สาครออนไลน์” รวบรวมสถิติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่งพ่อเมืองสมุทรสาคร จำนวน 7 คน และอายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 55 ปี

ขณะเดียวกัน หลังจากยุคของนายจุลภัทร แสงจันทร์ เป็นต้นมา กลับพบว่าไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดอยู่ในตำแหน่งได้นานถึง 3 ปีอีกเลย ทำให้ค่าเฉลี่ยการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ในรอบ 13 ปี อยู่ที่คนละ 1 ปี 8 เดือน

อีกทั้งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเพียง 2 คนเท่านั้น ได้แก่ นายจุลภัทร แสงจันทร์ ในปี 2556 และ นายณรงค์ รักร้อย ในปี 2566

นอกนั้นย้ายไปเกษียณอายุราชการที่จังหวัดอื่น เช่น นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขณะเหลืออายุราชการเพียง 1 ปี หรือ “ผู้ว่าฯ ปู” นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ที่ต้องการย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านเกิด ด้วยเหตุผลด้านปัญหาสุขภาพ หลังจากติดเชื้อโควิด-19 จนอาการหนักเข้าขั้นวิกฤต

ส่วนที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นกลางคัน อาทิ กรณี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่ย้ายไปเป็นรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 แทนที่ นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ซึ่งถูกคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 ระงับการปฏิบัติราชการ

หรือกรณีของ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ถูกคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ระงับการปฏิบัติราชการ และย้ายไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 หลังจากนาง ออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาในขณะนั้น เดินทางเยือน จ.สมุทรสาคร เพื่อพบปะแรงงานเมียนมาเพียงแค่วันเดียว และถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการค้ามนุษย์

ภายหลังพบว่าไม่มีความผิด แต่คำสั่งหัวหน้า คสช. ได้ระบุว่าหากไม่มีความผิดสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในระนาบเดียวกัน แต่ห้ามอยู่จังหวัดเดิม จึงต้องช่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระยะหนึ่ง กระทั่ง 4 มีนาคม 2560 ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สลับกับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์  

ด้วยความที่สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัว และความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ ทำให้จังหวัดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในการเข้ามาแก้ไข อีกทั้งต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แต่หากการเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ ยังคงมีอายุอยู่ในเกณฑ์ใกล้เกษียณ และมีระยะเวลาทำงานอันสั้นกันต่อไปเรื่อย ๆ ก็ต้องลุ้นกันว่าต่อจากนี้ จะเจอคนที่ทำงานเข้าถึงประชาชนได้จริง ๆ หรือไม่

-กิตติกร นาคทอง-

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2566

นายจุลภัทร แสงจันทร์

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2556 

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 57 ปี (เกิด 15 มีนาคม 2496)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หมายเหตุ : ย้ายมาจากรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2556

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 54 ปี (เกิด 13 กันยายน 2502)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ปี 2562

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558 – 3 มีนาคม 2560

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 52 ปี (เกิด 9 มิถุนายน 2506)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 5 เดือน 3 วัน

หมายเหตุ : ก่อนหน้านี้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ปี 2566

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ดำรงตำแหน่ง 4 มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 57 ปี (เกิด 12 เมษายน 2502)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 6 เดือน 27 วัน

หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562

นายสมคิด จันทมฤก

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 52 ปี (เกิด 8 กรกฎาคม 2508)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2562 – 14 กันยายน 2564

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 57 ปี (เกิด 25 ธันวาคม 2504)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 11 เดือน 14 วัน

หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปี 2565

นายณรงค์ รักร้อย

ดำรงตำแหน่ง 15 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2566

อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่ง 58 ปี (เกิด 5 สิงหาคม 2506)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 15 วัน

หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *