รถไฟสายใต้ปรับเวลาเร็วขึ้น ส่องตารางเดินรถใหม่ สถานีศาลายา เริ่ม 15 ธ.ค. 66

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนจะเปิดใช้งานรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงสถานีบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี ถึงสถานีสะพลี จังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 348 กิโลเมตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยมีการปรับตารางเวลาเดินรถไฟสายใต้ทั้งหมด

เมื่อมีการเปิดใช้รถไฟทางคู่สายใต้ ระยะที่ 1 จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางของประชาชนลงได้ถึง 25-30% เช่น กรุงเทพฯ-หัวหิน จากเดิม 4 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง หรือช่วงกรุงเทพฯ-ชุมพร จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือประมาณ 6 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ยังเหลือบางสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางราง ประสานงานการรถไฟฯ และผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้าง เพื่อเปิดให้บริการเร็วขึ้นตามนโยบาย Quick Win ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม

“สาครออนไลน์” รวบรวมกำหนดเวลาเดินรถใหม่ของสถานีศาลายา ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาคร ไปตามถนนเศรษฐกิจ 1 ถนนพุทธสาคร และถนนพุทธมณฑล สาย 4 ประมาณ 31 กิโลเมตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง นอกจากสถานีกรุงเทพ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีธนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *