ผ่านไปเกือบ 10 ปี ทะเบียนรถเก๋งสมุทรสาคร เพิ่งขึ้นจากหมวด “กค” เป็น “กง”

ภาพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จดทะเบียนรถยนต์เก๋งหรือรถยนต์กระบะ 4 ประตู ด้วยป้ายทะเบียนหมวดอักษรแรก “กง” หลังจากใช้เวลาการจดทะเบียนรถยนต์เก๋งในหมวด “กค” ให้ครบ 10,000 คัน ผ่านไปเกือบ 10 ปี

สาครออนไลน์ รวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊ก “สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร” พบว่าเฉพาะรถยนต์เก๋ง มีความเปลี่ยนแปลงดังนี้

วันที่ 31 มกราคม 2567 หมวด กค 9967

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กค 9970 เพิ่มขึ้น 3 คัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กค 9978 เพิ่มขึ้น 7 คัน (ตัดเลข กค 9977 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 20 เพิ่มขึ้น 29 คัน (ตัดเลข กค 9988 กค 9999 กง 1 กง 2 กง 3 กง 4 กง 5 กง 6 กง 7 กง 8 กง 9 และ กง 11 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 32 เพิ่มขึ้น 11 คัน (ตัดเลข กง 22 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 50 เพิ่มขึ้น 16 คัน (ตัดเลข กง 33 และ กง 44 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 67 เพิ่มขึ้น 15 คัน (ตัดเลข กง 55 และ กง 66 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 70 เพิ่มขึ้น 3 คัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 76 เพิ่มขึ้น 6 คัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 78 เพิ่มขึ้น 1 คัน (ตัดเลข กง 77 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 92 เพิ่มขึ้น 13 คัน (ตัดเลข กง 88 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 103 เพิ่มขึ้น 10 คัน (ตัดเลข กง 99 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 108 เพิ่มขึ้น 5 คัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 115 เพิ่มขึ้น 6 คัน (ตัดเลข กง 111 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 118 เพิ่มขึ้น 3 คัน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 หมวด กง 128 เพิ่มขึ้น 9 คัน (ตัดเลข กง 123 ซึ่งเป็นเลขประมูลออก)

เท่ากับว่านับตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจดทะเบียนรถยนต์เก๋งไปแล้ว 137 คัน เฉลี่ยวันละประมาณ 5-6 คันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่มีข้อมูลว่าจดทะเบียนไปแล้วกี่คัน จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ขึ้นจากหมวด กค 9998 เป็นหมวด กง 10 ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่?

ที่ผ่านมาการจดทะเบียนรถเก๋งโดยใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่จังหวัดอื่นจดทะเบียนขึ้นหมวดอักษรอื่นไปแล้ว อย่างเช่น พระนครศรีอยุธยา ขึ้นหมวด ขง 1XXX นนทบุรี ขึ้นหมวด ขก 1XXX

ส่วนจังหวัดอื่น อย่างสมุทรสงครามขึ้นหมวด กง 2XXX ไปแล้วกว่า 2,000 คัน นครปฐมขึ้นหมวด กษ 5XXX ราชบุรีขึ้นหมวด กล 7XXX ส่วนกรุงเทพมหานคร ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต พบว่าปัจจุบันขึ้นหมวด 5 ขช 7XXX

การนับเลขทะเบียนรถยนต์ เริ่มจากหมวดอักษร 2 ตัว ตามด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก จำนวน 10,000 ตัวเลข เมื่อครบแล้วก็จะขึ้นหมวดอักษรใหม่ เช่น หมวด กค 1 นับถึง กค 9999 ถึงจะขึ้นหมวด กง 1 ถึง กง 9999 ถึงจะขึ้นหมวด กจ 1 ต่อไป

ระหว่างนั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดให้นำเลขสวยเปิดประมูล จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้แก่ เลขตัวเดียว 1 ถึง 9 เลขเหมือนกัน 2 ตัว เช่น 11 22 เลขเหมือนกัน 3 ตัว เช่น 333 888

เลขเหมือนกัน 4 ตัว เช่น 9999 8888 เลขหลักพัน เช่น 2000 5000 เลขเรียงกัน 3 ตัว เช่น 123 567 เลขเรียงกัน 4 ตัว เช่น 1234 4567 เลขคู่ เช่น 8899 3838 6600 6655 6699 และเลขคู่หาม เช่น 9889 9009 เป็นต้น

กรมการขนส่งทางบกกำหนดแผนการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ประจำปีงบประมาณ 2567 หมวด กง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ส่วนสถานที่และเวลา กรมการขนส่งทางบกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ภาพจาก บุญเลิศ โกมลหิรัญ

หากนับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กค ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เท่ากับว่าต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 9 ปี กว่าจังหวัดสมุทรสาครจะมีทะเบียนรถเก๋งหมวดอักษรใหม่

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์เก๋ง จังหวัดสมุทรสาคร ช้ากว่าจังหวัดอื่น คือ คนที่ซื้อรถยนต์ใหม่ตามโชว์รูมในจังหวัดสมุทรสาคร มักจะจดทะเบียนรถยนต์ที่กรุงเทพมหานคร หรือคนสมุทรสาครมักจะไปซื้อรถที่โชว์รูมในกรุงเทพมหานคร

เหตุผลหลักที่ไม่ใช้ทะเบียนรถสมุทรสาคร คือ ไฟแนนซ์จัดให้เป็นทะเบียนกรุงเทพมหานคร หากจดทะเบียนสมุทรสาครกลัวขายไม่ได้ราคา อีกประการหนึ่ง คือ ค่านิยมส่วนบุคคล คิดว่าทะเบียนกรุงเทพมหานครดูเป็นคนเมืองหลวง

รวมทั้งคิดว่าขับรถไปกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดไม่โดนตำรวจเรียก แม้ความจริงจะเป็นความเข้าใจที่ผิด แต่กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร หรือตำรวจในกรุงเทพฯ กลับไม่เคยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแม้แต่ครั้งเดียว

ภาพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ภาพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เมื่อมีคนจดทะเบียนรถเก๋งทะเบียนสมุทรสาครน้อย รายได้จากภาษีรถยนต์ก็จะเข้าจังหวัดน้อยไปด้วย ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดเก็บภาษีรถยนต์จำนวนมาก แต่ต้องส่งคืนให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่รถใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดนั้น

ขณะที่รถยนต์ซึ่งจดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร รายได้จะส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร ซึ่งตามหลักการคลังส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ อบจ. มีรายได้จากภาษีรถยนต์ ภาษีบำรุง อบจ. จากน้ำมันและก๊าซ และผู้ประกอบการโรงแรม

ที่ผ่านมา อบจ.สมุทรสาครเคยรณรงค์ให้ประชาชนจดทะเบียนรถยนต์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ภาษีนำกลับไปบำรุงท้องถิ่น แต่ถึงปัจจุบันยังคงไม่ได้รับความนิยม ด้วยเหตุผลที่ประชาชนไม่จดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาครข้างต้น

และทำให้การขึ้นหมวดอักษรใหม่ หรือเท่ากับยอดจดทะเบียนรถยนต์ 10,000 คัน ในจังหวัดสมุทรสาคร ล่าช้าเกือบ 10 ปี

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *