เจาะลึกแนวเส้นทาง “มอเตอร์เวย์” วงแหวนรอบ 3 ช่วงสมุทรสาคร

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อสรุป

หลังจากเปิดประชุมหารือแนวทางเลือกของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) จำนวน 10 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 16-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โครงการฯ ได้ทบทวนแนวเส้นทางตามผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ปี 2552 โดย ได้ปรับแนวเส้นทางบางจุดเพื่อหลบหลีกอุปสรรคและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่หนึ่ง เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 กม. 22+500 ผ่าน ต.นาดี อ.เมืองฯ, ต.คลองมะเดื่อ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน ผ่านถนนพุทธสาคร สิ้นสุดที่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร

ช่วง ถนนพระราม 2 – ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ช่วง ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ – ต.คลองมะเดื่อ

ช่วง ถนนกระทุ่มแบน-หนองแขม ถึง ถนนพุทธสาคร

ช่วงถนนพุทธสาคร

ช่วงที่สอง จากถนนพุทธสาคร ถึงถนนศาลายา-บางภาษี เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างกระจายครอบคลุมในพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร จึงได้กำหนดแนวเส้นทางไว้ 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จาก ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เป็นทางยกระดับ ตัดผ่านถนนเพชรเกษม บริเวณฝั่งตะวันออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมน้อย ก่อนเข้าเขต ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผ่านด้านตะวันออกของวัดเพลินเพชร แล้วเบนซ้าย ตัดผ่านถนนพุทธมณฑล สาย 5 ในพื้นที่ ต.บางกระทึก แล้วตัดผ่านถนนบรมราชชนนี ห่างจากสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลไปทางตะวันออก 450 เมตร

จากนั้น ข้ามถนนศาลายา-นครชัยศรี ข้ามทางรถไฟสายใต้ แล้วตัดผ่านพื้นที่เกษตรกรรม สิ้นสุดที่ถนนศาลายา-บางภาษี รูปแบบเป็นทางยกระดับช่วงพุทธสาคร-เพชรเกษม ก่อนเป็นถนนระดับดิน ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ทางเลือกที่ 2 แนวเส้นทางเหมือนทางเลือกที่ 1 แต่เป็นทางยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ทางเลือกที่ 3 จาก ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เบนเส้นทางไปทางด้านตะวันตก ข้ามถนนเศรษฐกิจ 1 ผ่านข้างวัดอ้อมน้อย แล้วเป็นทางยกระดับบนเกาะกลาง ขนานไปกับถนนพุทธมณฑล สาย 5 ถึงทางรถไฟสายใต้

จากนั้นจะเบนซ้าย ตัดอ้อมด้านตะวันตกของสนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ สิ้นสุดที่ถนนศาลายา-บางภาษี ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ช่วงที่สาม จากถนนศาลายา-บางภาษี ผ่านพื้นที่ทางการเกษตร ข้ามซอยวัดลาดปลาดุก ตัดข้ามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ห่างจากโรงพยาบาลไทรน้อยประมาณ 600 เมตร

ตัดผ่านถนนสาย 346 ปทุมธานี-บางเลน ด้านตะวันออกของสถานีไฟฟ้าย่อย ตัดผ่านถนนสาย 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี เข้าเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัดผ่านถนนสามโคก-เสนา ข้ามแม่น้ำน้อย ตัดผ่านถนนสาย 347 ปทุมธานี-บางปะหัน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามทางรถไฟสายเหนือ สิ้นสุดที่ถนนสายเอเชีย กม. 13+790 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน ระยะทาง 71 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางดังกล่าวยังมีความคาดเคลื่อน เนื่องจากต้องพิจารณาผลสรุปจากการประชุมที่ผ่านมา คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะได้เห็นแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ

ส่วนเดือนตุลาคมนี้ จะได้เห็นรายละเอียดโครงการของแนวเส้นทางที่เหมาะสมทึ่สุด ก่อนจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.ring3west.com

โครงการนี้ยังต้องผ่านอีกหลายด่าน โดยต้องออกแบบรายละเอียดในช่วงปี 2563-2564, เวนคืนที่ดินในช่วงปี 2564-2565 หากมีความพร้อมเรื่องงบประมาณจะก่อสร้างได้ในปี 2566-2568 เปิดใช้งานในปี 2569

– กิตตินันท์ นาคทอง –

One Reply to “เจาะลึกแนวเส้นทาง “มอเตอร์เวย์” วงแหวนรอบ 3 ช่วงสมุทรสาคร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *