ปมปริศนา “ถนนสาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร” สร้างเสร็จแล้วทำไมยังไม่เปิดใช้?

ถนนตัดใหม่เชื่อมระหว่าง ถ.เอกชัย – ถ.เดิมบาง ระยะทาง 841 เมตร พื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และ อบต.โคกขาม

ในชื่อ “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาคร”

ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว เหลือเพียงแค่ก่อสร้างช่วงจุดตัดทางรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ ฝั่ง ถ.เดิมบาง แต่กลับไม่มีวี่แววว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

“สาครออนไลน์” ลงพื้นที่สำรวจถนนสายดังกล่าว ซึ่งปากทางเข้าฝั่ง ถ.เอกชัย ถูกปิดไว้ด้วยท่อซีเมนต์เพื่อไม่ให้รถทุกชนิดผ่านเข้าไปด้านใน ส่วนฝั่ง ถ.เดิมบาง ที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ ก็มีรั้วไม้กั้นไว้เพื่อไม่ให้รถผ่านเช่นเดียวกัน

เมื่อสังเกตด้านในโครงการ พื้นถนนคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรยังมีสภาพสมบูรณ์ แต่บริเวณทางเท้าเริ่มมีวัชพืชปกคลุม เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นป่ารก ในส่วนของจุดตัดทางรถไฟที่จะก่อสร้างเครื่องกั้นอัตโนมัติ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

แม้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณปากทางเข้าถนนทั้งสองฝั่ง ถึงการดำเนินโครงการฯ แล้วก็ตาม ก็ยังมีประชาชนมากมายตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ถนนสร้างเสร็จแล้ว ตีเส้นจราจรอย่างดี แต่เปิดใช้ไม่ได้ แล้วจะสร้างไปทำไม?

บริเวณปากทางเข้าโครงการ เขตทางกว้าง 20 เมตร พร้อมเลนจักรยาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ

เพื่อให้คลายข้อสงสัย “สาครออนไลน์” จึงได้พูดคุยกับ น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ถึงที่มาของการจัดรูปที่ดิน และสาเหตุที่ถนนสาย ง13 ยังไม่สามารถเปิดใช้ได้

น.ส.สุภัทรา อธิบายว่า โครงการจัดรูปที่ดินคือการแก้ปัญหาที่ดินตาบอด โดยจัดให้ที่ดินทุกแปลงต้องติดถนนเพื่อทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น เพราะการประเมินราคาที่ดินจะวัดจากถนนเข้าไปเป็นขั้นบันได อีกทั้งที่ดินมีรูปทรงสวยขึ้น ทำให้ซื้อขายที่ดินได้ง่ายขึ้น หรือสร้างอาคารได้มากขึ้น

ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องเสียสละพื้นที่ส่วนหนึ่งมาเป็นพื้นที่ถนน ส่วนที่เหลือจะนำมาทำเป็นสวนสาธารณะให้กับชุมชนภายในโครงการ และนำมาเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์ (Reserve Land) เพื่อเป็นกองทุนในการสร้างถนนเส้นรอง เสาไฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคอื่นในโครงการ

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาคร มีพื้นที่โครงการประมาณ 118-2-08 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 21 ราย (รวมการรถไฟแห่งประเทศไทย)

โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ยังไม่สามารถเปิดใช้ถนน สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ได้ในตอนนี้ น.ส.สุภัทรา เปิดเผยว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดินหลายรายยังไม่ให้ความเห็นชอบผังแปลงที่ดินใหม่ ทำให้ไม่สามารถประกาศผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และออกโฉนดแปลงที่ใหม่ส่งมอบคืนเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน คณะที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ตามลำดับ และต้องมีการปิดประกาศตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

ขณะที่เจ้าของที่ดิน มีเพียง 3 รายเท่านั้นที่ยินยอม ส่วนอีก 18 รายที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา เพราะการจัดรูปที่ดินยังไม่เป็นที่พอใจ ที่ผ่านมาทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ก็ได้เข้าไปเจรจามาแล้ว 5-6 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป

จุดตัดทางรถไฟ บริเวณ ถ.เดิมบาง

ในส่วนของจุดตัดทางรถไฟ ที่มีแผนจะติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติและส่วนประกอบ (แบบ ข.1) และก่อสร้างทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยกองทุนดังกล่าว จะมาจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ซึ่งการขอรับการอุดหนุนจะต้องมีการประกาศผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้วย

ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้ยกร่าง TOR พร้อมเตรียมแบบแปลนก่อสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

หากดำเนินการประกาศผังรูปแปลงที่ดินใหม่และขอรับเงินอุดหนุนได้สำเร็จ ก็จะดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน

สภาพถนนภายในโครงการ

ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการปิดทางเข้าถนน สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ทั้งสองฝั่ง น.ส.สุภัทรา ชี้แจงว่า ด้วยปัญหาอุปสรรคที่กล่าวมาในข้างต้น ประกอบกับองค์ประกอบของถนนที่ยังไม่สมบูรณ์ หากเปิดใช้เส้นทางอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนนได้

ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย จึงทำการปิดถนนดังกล่าวไว้ก่อน

ทั้งนี้ น.ส.สุภัทรา กล่าวทิ้งท้ายกับทาง “สาครออนไลน์” ว่า ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ จะพยายามดำเนินการเพื่อให้ถนนสายนี้เปิดใช้งานได้ อย่างน้อยภายในปีงบประมาณ 2562

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *