คณิตศาสตร์การเมือง คนรุ่นใหม่สมุทรสาคร 15% ยังไม่เคยเลือกตั้ง ส.ส. แบบจริงจัง

สถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมุทรสาคร อยู่ที่ประมาณ 4 แสนคน พบคนหนุ่ม-สาวอายุ 18-25 ปี อีก 15% ยังไม่เคยเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. มาก่อน จับตา 6 หมื่นคนจะยอมชี้ชะตาอนาคตบ้านเมืองหรือไม่?

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งรวม 568,465 คน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

หากมองข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 (เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนั้นเป็นโมฆะ) พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 384,876 คน

แต่ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2559 พบว่ามีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง 405,571 คน แบ่งออกเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 204,470 คน กระทุ่มแบน 125,537 คน และ บ้านแพ้ว 75,564 คน

ทำให้ผ่านไป 2 ปี จำนวนผู้มีสิทธิเข้าคูหาเพิ่มขึ้นกว่า 20,695 คน

แต่ที่น่าสนใจก็คือ ข้อมูลของ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีสัดส่วนของคนหนุ่ม-สาว อายุระหว่าง 18-25 ปี มากถึง 60,463 คน

(ไม่นับรวมอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเดือนธันวาคม 2561 จะขยับเป็น 18 ปีบริบูรณ์ทั้งหมดอีก 6,715 คน)

คนหนุ่ม-สาวประมาณ 15% จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว 4 แสนคนเหล่านี้ ยังไม่เคยเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา (ยกเว้นปี 2557 ที่การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นโมฆะ)

เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีความหมายสำหรับพวกเขา

การเลือกตั้งในปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ใครเหมาะสมที่จะมาเป็น “ผู้แทนประชาชน” และชี้ชะตาอนาคตบ้านเมืองว่าจะไปทางไหน ขึ้นอยู่กับชาวสมุทรสาครผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

– กิตตินันท์ นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *