ประมูล “ทางยกระดับพระราม 2” บางขุนเทียน-เอกชัย พ.ย. นี้ ให้เอกชนลงทุนไปถึงบ้านแพ้ว 30 ปี

อธิบดีกรมทางหลวง เชิญนักลงทุนสัมมนาให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ ยกระดับถนนพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นเวลา 30 ปี มูลค่า 4.83 หมื่นล้านบาท คาดชง ครม. ปีหน้า ก่อสร้างปี 63 เปิดใช้ปี 66 แย้ม 10 กิโลเมตรแรก บางขุนเทียน-เอกชัย เปิดประมูลเดือนนี้ เริ่มก่อสร้างปีหน้า

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่โรงแรมอนันตรา สยาม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดการสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M82) หรือ ทางยกระดับถนนพระราม 2 สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว มูลค่า 48,310 ล้านบาท โดยมีตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงาน

นายอานนท์ กล่าวว่า ทางยกระดับถนนพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ในการเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งโครงการนี้จะใช้รูปแบบที่เรียกว่า PPP Net Cost คือ รัฐให้สิทธิ์เอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเอกชนจ่ายค่าสัมปทานและส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐตามข้อกำหนด

โดยรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นทางยกระดับบนเกาะกลางถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สิ้นสุดที่ด่านบ้านแพ้ว ห่างจากสามแยกบ้านแพ้วประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 6 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว

สำหรับการลงทุนนั้น ระยะที่ 1 รัฐลงทุนค่าเวนคืน 640 ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานโยธา ช่วง บางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร วงเงิน 10,500 ล้านบาท ส่วนเอกชนจะต้องจัดหาแหล่งเงินเพื่อลงทุนก่อสร้างโยธาต่อไปจนสิ้นสุดโครงการถึงบ้านแพ้ว ระยะทาง 15 กม.วงเงิน 19,140 ล้านบาท รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งงานระบบตลอดทั้งโครงการ วงเงิน 21,070 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 เอกชนลงทุนการบริหารโครงการและซ่อมบำรุง (O&M) วงเงิน 16,100 ล้านบาท เป็นเวลา 30 ปี

โดยการจัดเก็บค่าผ่านทางนั้น สำหรับรถ 4 ล้อ จะเก็บค่าผ่านทางที่ 60 บาท โดยคำนวณจากค่าแรกเข้า 10 บาท บวกกิโลเมตรละ 2 บาท, รถ 6 ล้อ เก็บค่าแรกเข้า 16 บาท บวกกิโลเมตรละ 3.20 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อขึ้นไป เก็บค่าแรกเข้า 23 บาท บวกกิโลเมตรละ 4.6 บาท ประเมินผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ประมาณ 8.2% ตลอด 30 ปี โดยจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติในต้นปี 2562 เริ่มดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ช่วงกลางปี 2562 ก่อสร้างต้นปี 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการปี 2566

ส่วนโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2562-2564 วงเงิน 10,500 ล้านบาท นายอานนท์ เปิดเผยว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เตรียมประกาศประมูลก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 วงเงิน 4 พันล้านบาท, สัญญาที่ 2 วงเงิน 4 พันล้านบาท และสัญญาที่ 3 วงเงิน 2.5 พันล้านบาท คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างต้นปี 2562 และเริ่มลงมือก่อสร้างต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *