“การบินไทย” ฟรีรถลิมูซีน เมื่อซื้อตั๋วไป-กลับชั้นหนึ่งด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

การบินไทยร่วมกับมาสเตอร์การ์ด จองตั๋วไป-กลับชั้นหนึ่งเส้นทางระหว่างประเทศ และชำระด้วยมาสเตอร์การ์ด บริการฟรีรถลิมูซีนสนามบินขาใดขาหนึ่ง ในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล รวมสมุทรสาคร และนครปฐม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 2560

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารไป-กลับชั้นหนึ่ง (เดินทางตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560) ในเส้นทางระหว่างประเทศ ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ระบบออนไลน์/สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายฯ ในประเทศไทย (ยกเว้น บัตรโดยสารสมนาคุณ/บัตรโดยสารรางวัลหรือบัตรโดยสารที่ปรับชั้นที่นั่งจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง) บริการฟรี รถลิมูซีนสนามบิน ด้วยรถเมอร์ซิเดส เบนซ์ อีคลาส หรือรถตู้โตโยต้าอัลพาร์ด หรือเทียบเท่า เมื่อซื้อบัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นหนึ่ง พร้อมชำระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. 2560

โดยเงื่อนไขก็คือ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารฯ ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น ต้องทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง และจะต้องทำการจองรถลิมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ผ่านทาง ไทยลิมูซีนเซ็นเตอร์ โทร 02-308-8399 กด 1 หรือ 083-915-0770 บริการนี้สามารถเลือกสิทธิประโยชน์การใช้บริการลิมูซีนได้เพียง 1 เที่ยว คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่พัก หรือจากที่พักไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เลือกได้ขาใดขาหนึ่งเท่านั้น) การบินไทยจะรับผิดชอบค่าบริการลิมูซีน เฉพาะในเส้นทางที่กำหนดไว้ คือ กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม สิทธิประโยชน์นี้มีจำนวนจำกัด

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *