นั่งรถเมล์ควักเพิ่ม “มหาชัยเมืองใหม่-ไอคอนสยาม” 25 บาท สาย 80ก-189 พุ่ง 10 บาทปี 63

แฟ้มภาพ

เผยสูตรค่าโดยสารรถเมล์เอ็นจีวีใหม่จากต้นทางพื้นที่สมุทรสาคร หลังปรับขึ้นตั้งแต่ 21 ม.ค. นี้ สาย 105 จากมหาชัยเมืองใหม่ นั่งสุดสายไอคอนสยาม 25 บาท ส่วนรถเอ็นจีวีใหม่ เก็บ 20 บาทรวดตั้งแต่วัดเทพธงชัย ถึงเซ็นทรัลพระราม 2 ขณะที่สาย 80 ก และ 189 ปีนี้ขึ้น 8 บาท ปีหน้า 2563 เพิ่มเป็น 10 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 มีมติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ดังนั้น ขสมก. จึงขอปรับปรุงค่าโดยสาร ส่งผลทำให้รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) จากเดิม 6.50 บาท ตลอดสาย เป็น 8 บาท ตลอดสาย

รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง เป็น 12-20 บาท ตามระยะทาง, รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) และรถปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV (สีขาว) จากเดิม 11-23 บาท ตามระยะทาง เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง, รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก เก็บไม่เกิน 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร เก็บไม่เกิน 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป เก็บไม่เกิน 25 บาท

ค่าทางด่วนของรถโดยสารปรับอากาศ กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

รายงานข่าวเพิ่มเติม ระบุว่า รถโดยสารธรรมดา กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ส่งผลทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท ต่อคนต่อเที่ยว เป็น 10 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ส่วนรถบริการตลอดคืน ช่วงเวลา 23.00 – 05.00 น. ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.50 บาท ส่งผลทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท เป็น 9.50 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

ส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแอร์พอร์ต บัส (Airport Bus) ยังคงเก็บค่าโดยสารอัตราเดิม ได้แก่ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-จตุจักร กับ สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30 บาทตลอดสาย, สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี กับ สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง 50 บาทตลอดสาย และสาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง 60 บาทตลอดสาย

สำหรับสายรถประจำทางที่จะได้รับผลกระทบ คือ สาย 105 มหาชัยเมืองใหม่ – คลองสาน ระยะทาง 29 กิโลเมตร เมื่อคำนวณแล้วพบว่า กรณีที่เป็นรถเมล์เอ็นจีวี (สีฟ้า) จากต้นทาง มหาชัยเมืองใหม่ หากลงป้ายวัดพันท้ายนรสิงห์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร จะเก็บ 15 บาท หากลงป้ายช่วงวัดเทพธงชัย ถึงเซ็นทรัลพระราม 2 ระยะทาง 16 กิโลเมตรจากต้นทาง จะเก็บ 20 บาท นอกเหนือจากนั้นจะเก็บ 25 บาท ถึงท่าน้ำคลองสาน (ไอคอนสยาม)

ส่วนเที่ยวกลับ จากท่าน้ำคลองสาน หากลงป้ายสำเหร่ ระยะทาง 4 กิโลเมตร จะเก็บ 15 บาท หากลงป้ายช่วงดาวคะนอง ถึงเคหะชุมชนธนบุรี ระยะทาง 16 กิโลเมตรจากต้นทาง จะเก็บ 20 บาท นอกเหนือจากนั้นจะเก็บ 25 บาท ถึงมหาชัยเมืองใหม่ ส่วนรถยูโรทู (สีส้ม) เก็บค่าโดยสารตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 4 กิโลเมตรแรก 13 บาท ถัดไประยะละ 2 บาท สูงสุด 25 บาท ขณะที่สาย 189 กระทุ่มแบน – เขตบางกอกใหญ่ และสาย 80 ก หมู่บ้าน วปอ.11 -เขตบางกอกใหญ่ เป็น 8 บาทตลอดสาย

นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขสมก. ได้มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์สาธารณะของ ขสมก. แบ่งดำเนินการเป็นระยะ โดยระยะแรกรถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) จากเดิม 6.50 บาท ตลอดสาย จะปรับขึ้น 1.50 บาท เป็น 8 บาท ตลอดสาย ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 ถึง 20 ม.ค. 2563 หลังจากนั้นจะปรับขึ้นอีก 2 บาท เป็น 10 บาท ตลอดสาย

ส่วนรถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง จะปรับขึ้นเป็น 12-20 บาท ระยะเวลา 1 ปี เช่นกัน หลังจากนั้นจะปรับขึ้นเป็น 13-21 บาท ตามระยะทาง, รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) จากเดิม 11-23 บาท ตามระยะทาง จะปรับขึ้นเป็น 13-25 บาท ระยะเวลา 1 ปี เช่นกัน หลังจากนั้นจะปรับขึ้นเป็น 14-26 บาท ตามระยะทางอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *