ใชั “บัตรเดบิต-คิวอาร์โค้ด” รูดปรื๊ดตรุษจีน คืนภาษี 5% – “สรรพากร” ยกเลิกส่งเช็คคืนภาษีแล้ว

ภาพ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนถึง 31 ม.ค. นี้ รับสิทธิ์รูดปรื๊ดบัตรเดบิต-คิวอาร์โค้ดช่วงตรุษจีน 1-15 ก.พ. รับเงินคืน 5% สูงสุด 1,000 บาท ของค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านกรมสรรพากร ยกเลิกส่งเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางไปรษณีย์เพราะต้นทูนสูง ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้ไปรับที่ธนาคารแทน

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรเดบิต ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.epayment.go.th ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือคิวอาร์โค้ดที่ผูกกับบัญชีที่ลงทะเบียน ตามร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และมีระบบบันทึกการเก็บเงิน (POS) ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือพร้อมเพย์คิวอาร์โค้ด ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 2562 จะได้รับเงินชดเชย (เงินคืน) 5% จากราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สูงสุด 1,000 บาท ต่อยอดซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท โดยจะโอนเงินเข้ารหัสพร้อมเพย์เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ภายในเดือน พ.ย. 2562

ทั้งนี้ การลงทะเบียนดังกล่าว ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) และเป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ หรือ มีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น แอปพลิเคชั่นธนาคาร ที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้ และต้องมีรหัสพร้อมเพย์เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักที่ลงทะเบียนผูกกับบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว เป็นธนาคารเดียวกับที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือคนละธนาคารก็ได้ โดยประชาชน 1 คน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรเดบิต 1 ใบเท่านั้น โดยสินค้าและบริการที่จะได้รับเงินคืน ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องไม่เป็นสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 จะเป็นปีที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตมากขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan นอกจากนี้ กรมสรรพากร ได้ยกเลิกส่งเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางไปรษณีย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากการผลิตเช็คคืนภาษีมีต้นทุนสูง ประกอบกับที่ผ่านมามีประชาชนกว่า 70% หันมาใช้บริการพร้อมเพย์รับเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะสะดวกและรวดเร็ว ส่วนประชาชนที่ยังสมัครใจรับคืนเงินภาษีด้วยเช็คนั้นมีเพียง 30% ของผู้ยื่นเสียภาษีเงินได้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงต่อเนื่องทุกปี โดยผู้ที่ได้รับเงินคืนภาษี ต้องไปติดต่อขอรับเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *