“รพ.มหาชัย” ทำบุญครบรอบก่อตั้ง 30 ปี โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของสมุทรสาคร

โรงพยาบาลมหาชัย ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของสมุทรสาคร ที่พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพทั้งในประเทศและระดับสากล

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มกราคมของทุกปี โดยมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) นางสมนึก วิริยะวงศ์ อดีตกรรมการบริษัท

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการและ​ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นพ.อิทธิ ฉันศิริกาญจน รองกรรมการผู้จัดการ นายคงธน สฤษฎ์วานิช กรรมการบริษัท นพ.นพพร อนุกูลการกุศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย 3 คณะผู้บริหาร และพนักงาน รพ.มหาชัย ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลมหาชัย เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของ จ.สมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2538

ปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาชัยมีความพร้อมทางด้านทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศ (HA) และในระดับสากล (JCI)

นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายไปยังที่ต่างๆ อาทิ รพ.มหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, รพ.มหาชัย 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี, รพ.มหาชัย 3 จ.สมุทรสาคร และ รพ.พร้อมแพทย์ จ.ราชบุรี

รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบงานสนับสนุนอันได้แก่ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง) และโรงเรียนเลิศบริบาล (ฝึกอบรมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย) และมีการลงทุนที่ รพ.เจ้าพระยา กรุงเทพฯ และ รพ.ซานเปาโล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *