20 พ.ค. เก็บค่าผ่านทาง “กาญจนาภิเษก” บางขุนเทียนไปบางพลี รถเล็กจ่ายอ่วม 55 บาท

กรมทางหลวง เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางวงแหวนด้านใต้ ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียนในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ส่งผลทำให้รับบัตรที่ด่านบางขุนเทียน จ่ายเงินที่ด่านบางแก้ว รถ 4 ล้อต้องเสีย 55 บาท รถใหญ่จ่ายอ่วมสูงสุด 160 บาท

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 20 พ.ค. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแทนกรมทางหลวง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ซึ่งเป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 และ วันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สำหรับรถ 4 ล้อ เก็บในอัตรา 15 บาท, รถ 6 ล้อ ในอัตรา 25 บาท และรถที่มีล้อเกิน 6 ล้อขึ้นไป เก็บในอัตรา 35 บาท

สำหรับค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะนำส่งเพื่อเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษา โดยจะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทางและสะพาน ตลอดจนระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งใช้สำหรับการก่อสร้างขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายทางอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน รักษาวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

อนึ่ง สำหรับค่าผ่านทาง กรณีรับบัตรที่ด่านบางขุนเทียน (ถนนพระราม 2) ลงที่ด่านปลายทาง หรือรับบัตรที่ด่านต้นทาง ลงที่ด่านบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 00.01 น. จะต้องเสียค่าผ่านทางดังนี้

ด่านบางครุ (ถนนสุขสวัสดิ์) รถ 4 ล้อ 15 บาท, รถ 6 ล้อ 25 บาท, รถ 8-10 ล้อ 35 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 35 บาท

ด่านปู่เจ้าสมิงพราย (สะพานภูมิพล 2) รถ 4 ล้อ 35 บาท, รถ 6 ล้อ 70 บาท, รถ 8-10 ล้อ 80 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 105 บาท

ด่านปากน้ำ (ถนนสุขุมวิท) รถ 4 ล้อ 40 บาท, รถ 6 ล้อ 80 บาท, รถ 8-10 ล้อ 90 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 115 บาท

ด่านบางเมือง (ถนนศรีนครินทร์) รถ 4 ล้อ 45 บาท, รถ 6 ล้อ 85 บาท, รถ 8-10 ล้อ 95 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 130 บาท

ด่านเทพารักษ์ (ถนนเทพารักษ์) รถ 4 ล้อ 50 บาท, รถ 6 ล้อ 100 บาท, รถ 8-10 ล้อ 110 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 145 บาท

ด่านบางแก้ว (ถนนเทพรัตน บางนา-ตราด, ทางพิเศษบูรพาวิถี, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี) รถ 4 ล้อ 55 บาท, รถ 6 ล้อ 105 บาท, รถ 8-10 ล้อ 115 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 160 บาท

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *