“พอร์โต้ ชิโน่” จับมือ “ไพรัตน์ยิม” จัดแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 8

ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ร่วมกับ ไพรัตน์ยิม จัดการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 600 คน

เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ร่วมกับ ไพรัตน์ยิม จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ผู้บริหารพอร์โต้ ชิโน่ และนายไพรัตน์ เจือมณี ประธานชมรมเทควันโดไพรัตน์ยิม

การจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว จ.สมุทรสาคร เพื่อให้นักกีฬาและประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฯ, ส่งเสริมให้เยาวชนมีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา พัฒนา และใช้เวลาว่างอันมีค่าให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด, ส่งเสริมให้กีฬาเทควันโดมีการเคลื่อนไหว มีการพัฒนา เพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎกติกาและขีดความสามารถของนักกีฬาให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล,

รวมทั้ง ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเทควันโดภายในประเทศ โดยเชิญสมาชิกของสมาคมเทควันโดจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ, เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสืบสานสายใยความรักสามัคคี มีมิตรภาพระหว่างครูอาจารย์ โค้ช และผู้ปกครอง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 622 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่อสู้ คลาสโรงเรียน A B C D และประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ)

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *