“ทางหลวงชนบท” ชงตัดถนนใหม่-สะพานแม่น้ำท่าจีน แก้ปัญหาจราจรสมุทรสาคร

ภาพจากแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เสนอโครงการก่อสร้างถนนและสะพานเพิ่มเติม 3 เส้นทาง แก้ปัญหาจราจร สายแรกเชื่อมแยกสามร้อยห้อง เฉียงออกไปถึงปากทางเทศบาล 8 สายต่อมาเชื่อมคลองสี่วา-พระราม 2-เอกชัย โผล่สหกรณ์ สิ้นสุดที่ธรรมคุณากร พร้อมเสนอสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่ รองรับไทยแลนด์ ริเวียร่า

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนและสะพานเพิ่มเติม 3 เส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน เนื่องจากประชากรเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับส่วนใหญ่ยังพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล มีการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่โครงข่ายถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นทันต่อปริมาณรถยนต์ และโครงข่ายคมนาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง และไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ

สำหรับโครงการก่อสร้างถนน 3 เส้นทาง ที่แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครนำเสนอ มีแนวเส้นทางเบื้องต้น ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง จ.1 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณปากทางถนนนรราชอุทิศกับถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ผ่านถนนท่าปรงตัดใหม่ ผ่านด้านหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สิ้นสุดที่แยกสามร้อยห้อง ปากทางถนนกิจมณีกับถนนเอกชัย

โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ง.3 กับ ง.16 ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ บริเวณใกล้กับถนนเลียบคลองหกศอก ต.นาดี ขนานไปกับถนนเลียบคลองหกศอก ผ่านถนนพระราม 2 บริเวณใกล้กับบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด ผ่านถนนเอกชัย เข้าเขต ต.โคกขาม ข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ถนนเดิมบาง คลองมหาชัย ถนนเจษฎาวิถี เลี้ยวขวาเข้าเขต ต.บางหญ้าแพรก ผ่านถนนสหกรณ์-โคกขาม ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคกลาง วิทยาเขตสมุทรสาคร สิ้นสุดที่ถนนธรรมคุณากร

และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและเชื่อมต่อเป็นไทยแลนด์ ริเวียร่าในอนาคต มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสหกรณ์-โคกขาม บริเวณวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม ไปตามถนนสหกรณ์-โคกขาม ก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปยังฝั่งตะวันตก สิ้นสุดที่ถนนวัดกระซ้าขาว ต.บางหญ้าแพรก ซึ่งความสูงของสะพานกำหนดไว้ที่ 56 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้เรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าลอดใต้สะพานได้

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *