กองทรัสต์ AIMCG เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์ถึง 28 มิ.ย.นี้ ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

กองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ 25-28 มิ.ย.นี้ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท ไม่เกิน 288 ล้านหน่วย ชูสินทรัพย์ไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ‘ยูดีทาวน์ – พอร์โต้ ชิโน่ – 72 คอร์ทยาร์ด’ ใน 3 ทำเล

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ เอไอเอ็มกรุ๊ป เปิดเผยว่า หลังจากที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ ไฟลิ่ง (Filing) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIM Commercial Growth Leasehold Real Estate Investment Trust) ต่อสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณานั้น ปัจจุบันได้รับการอนุมัติเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย จะลงทุนครั้งแรกในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทไลฟ์สไตล์มอลล์จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี, โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร และโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ

“เอไอเอ็มกรุ๊ปได้คัดเลือกทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และมีผู้บริหารโครงการที่มีประสบการณ์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง คอนเซปต์โครงการที่เป็นเอกลักษณ์ อัตราเช่าพื้นที่สูง และมีผู้เช่าพื้นที่เป็นร้านค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดลูกค้าเข้าใช้บริการในโครงการ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาวแก่กองทรัสต์” นายอมร กล่าว

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ทรัสต์ AIMCG จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 – 28 มิ.ย. โดยมีผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์อีก 8 บริษัท กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย คาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน ก.ค. นี้

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ทรัสต์ AIMCG เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย 1. การลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี พื้นที่ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนรวมประมาณ 4.5 หมื่นตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2. การลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการพอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร พื้นที่ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนรวมประมาณ 3.3 หมื่นตารางเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี และ 3. การลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ พื้นที่ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนรวมประมาณ 5,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี โดยภายหลังกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินจะแต่งตั้ง บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริษัท เชษฐโชติ จำกัด และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกของทรัสต์ AIMCG จะมาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 2,880 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 288 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี ซึ่งประมาณอัตราเงินจ่ายในปีแรกตามประมาณการงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สำหรับงวด 12 เดือน (ก.ค. 2562-30 มิ.ย. 2563) สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี จะอยู่ที่ประมาณ 8% อ้างอิงจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 บาทต่อหน่วย โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimcgreit.com

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป กล่าวว่า โครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในทำเลย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว สปป. ลาว ที่นิยมเดินทางมาซื้อสินค้า ทานอาหารและท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่ให้บริการหลากหลาย ทั้งร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร คลินิกเสริมความงาม ตลาดนัด ถนนคนเดิน เป็นต้น โดยมีบริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้น จึงมีความเข้าใจไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่งผลให้โครงการมีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ประมาณ 97% และมีผู้มาใช้บริการกว่า 2-5 หมื่นคนต่อวัน

โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พัฒนาโดยบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมีทำเลอยู่ติดถนนพระราม 2 (ขาออก) จึงเป็นจุดพักระหว่างทาง (Rest Area) ที่ได้รับความนิยมจากผู้ขับขี่รถที่เดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารท้องถิ่น (Food Oasis) และแบรนด์สินค้าชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ภายใต้คอนเซปต์ Neighborhood Mall รองรับผู้พักอาศัยในชุมชนใกล้เคียงและคนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีประมาณ 84% และมีผู้ใช้บริการกว่า 4,000-10,000 คนต่อวัน

ขณะที่โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ พัฒนาโดยบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แหล่งพบปะสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในซอยทองหล่อ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านการออกแบบและคอนเซปต์ที่โดดเด่นอย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้เป็นแหล่งรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ คนทำงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จึงเป็นจุดหมายการนัดพบและแหล่งแฮงเอาท์ของผู้ที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งในซอยทองหล่อยังเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และแหล่งพักอาศัยชั้นนำ ส่งผลให้โครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีเต็ม 100% และมีจำนวนผู้มาใช้บริการกว่า 300 – 1,500 คนต่อวัน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *