KTC ชน “ช้างไทยเงินกู้” บุกสินเชื่อพิโกพลัส ปล่อยกู้รายละ 1 แสนที่สมุทรสาคร

สมรภูมิสินเชื่อรายย่อยเพิ่งเริ่มต้น เคทีซีร่วมกับแบงก์กรุงไทย ตั้ง 4 บริษัท ประกอบธุรกิจพิโกพลัส ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 1 แสน 4 จังหวัด ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร กำลังขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบใช้ตึกแถวอิออนเก่า สี่แยกเทศบาล 8 ตั้งบริษัท ชน “ช้างไทยเงินกู้” ในซอยไทยยูเนี่ยน

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายบูชา ศิริชุมแสง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า เคทีซีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จำกัด, บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จำกัด, บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จำกัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จำกัด โดยทุนจดทะเบียนแต่ละแห่ง 10 ล้านบาท โดยเคทีซีถือหุ้น 75.04% และธนาคารกรุงไทย 24.95% เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) ประเภท พิโก พลัส (PICO PLUS) โดยเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดตามที่ตั้งบริษัท (ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท

การกระทำดังกล่าว เคทีซีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงไทย และอนุญาตให้เคทีซี และธนาคารถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งข้างต้นแล้ว โดยภายหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ บริษัททั้งสี่แห่งข้างต้นจะยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ รายการดังกล่าวแม้จะเป็นการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 แต่เป็นการทำรายการที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเคทีซีกับธนาคารในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจากเป็นความร่วมมือกันระหว่างเคทีซีกับธนาคาร โดยการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเคทีซีและธนาคาร อีกทั้ง การทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายการรายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

“สาครออนไลน์” ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 322/90 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีกรรมการบริษัท 4 คน โดยพบว่าทางเคทีซีเสนอชื่อ น.ส.เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี, น.ส.ธิดา บุณยเลขา และ น.ส.ชนิดาภา สุริยา ซึ่งเป็นผู้บริหารเคทีซี ส่วนธนาคารกรุงไทย พบว่าเสนอชื่อ นายเชษฐา จุนประทีปทอง เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยนายเชษฐาเป็นบุตรชายนายวิโรจน์ จุนประทีปทอง ประธานบริษัท สรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง จำกัด ถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สำหรับที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท พบว่าใช้อาคารพาณิชย์บริเวณสี่แยกเทศบาล 8 ซึ่งเคยเป็นสำนักงานของอิออน สาขาสมุทรสาคร ก่อนที่จะย้ายออกไปเปิดที่ห้างบิ๊กซี มหาชัย และประกาศขาย

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร รายละไม่เกิน 50,000 บาท มี 5 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท วัน แคปปิตอล ทรัพย์มั่นคง จำกัด 2. บริษัท บี.เค. แคปปิตอล จำกัด 3. บริษัท แฮปปี้ พิโก สมุทรสาคร จำกัด 4. บริษัท ซีเจ พิโก สมุทรสาคร จำกัด 5. บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (สมุทรสาคร) จำกัด ส่วนสินเชื่อประเภทพิโกพลัส ให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร รายละไม่เกิน 100,000 บาท มี 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ช้างไทย เงินกู้” บริษัทในกลุ่มบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ผู้ให้บริการซอฟแวร์ e-Auction โดยมีที่ตั้งในซอยไทยยูเนี่ยน ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *