อดีตลูกจ้าง “เอเพ็กซ์” ได้งานใหม่แล้ว 84 คน “มารีนโกลด์-ยูนิคอร์ด-แคลคอมพ์” ประสงค์รับเพิ่ม

ภาพจากโซเชียลมีเดีย

รมว.แรงงาน เผยช่วยเหลืออดีตลูกจ้าง “เอเพ็กซ์ เซอร์คิต” ที่ถูกเลิกจ้างเหตุสภาพคล่อง ระบุ ช่วยงานใหม่ได้แล้ว 84 คน กลับภูมิลำเนา 28 คน อยู่ระหว่างประสานงาน 35 คน ปลัดแรงงานเผย “มารีนโกลด์โปรดักส์” ยื่นความประสงค์เปิดรับเพิ่ม 300 อัตรา “ยูนิคอร์ด” 50 อัตรา ส่วนโรงงานแผงวงจรฯ “แคล-คอมพ์” รับเพิ่ม 100 คน

วันนี้ (25 ก.ย.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ที่ถูกเลิกจ้างเพราะไม่ผ่านการทดลองงาน ว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยมีนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นประธานจัดการประชุมพบว่า สามารถหางานใหม่ให้พนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานได้งานทำได้แล้ว 84 คน

ในจำนวนนี้ 18 คนได้เข้าทำงานแล้ว ที่เหลืออีก 66 คน บริษัทฯ จะมารับตัวเพื่อเข้าทำงานในวันที่ 26 ก.ย. ส่วนอีก 28 คน มีความประสงค์ที่จะกลับภูมิลำเนา สำหรับ 35 คน กำลังอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อขอทราบความต้องการ ทั้งนี้ มีนายจ้างและสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะรับคนงานเพิ่ม ได้แก่ บริษัท พีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด, บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด รับจำนวน 300 อัตรา บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด รับจำนวน 15 อัตรา และบริษัท นาสป้า เอเซีย จำกัด รองรับการสมัครงานให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการทดลองงาน

ด้านนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่พนักงานตรวจแรงงาน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พบว่า การเลิกจ้างดังกล่าวมีสาเหตุจากบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จึงได้ใช้มาตรการลดจำนวนการผลิต และเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน ที่มีระยะเวลา 120 วัน มีลูกจ้างที่ทดลองงานจำนวน 329 คน ผ่านการทดลองงาน 109 คน โดยบริษัทฯ ได้มีการเลิกจ้างลูกจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ย. จำนวน 155 คน และเตรียมเลิกจ้างเพิ่มเติมอีก 65 คน รวม 220 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 จากลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวน 6,185 คน

ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่นายจ้างลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะติดตามการจ่ายค่าจ้างและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าของนายจ้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานได้ประสานกับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความประสงค์ จะรับพนักงานในเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งความจำนงหลายแห่ง

ประกอบด้วย บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ แจ้งความประสงค์จะรับลูกจ้าง เข้าทำงานจำนวน 300 อัตรา ตำแหน่งฝ่ายผลิต, บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ แจ้งความประสงค์รับลูกจ้างที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 50 อัตรา ตำแหน่งตรวจสอบ และบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์รับจำนวน 100 คน และยังมีบริษัทอื่นๆ อีก 33 บริษัท ซึ่งมีความประสงค์รับลูกจ้าง จำนวน 294 อัตรา รวม 744 อัตรา ทั้งนี้ได้แจ้งให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทราบแล้ว

นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จำนวน 73 แห่ง จะร่วมกันหาแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างด้วย โดยจะหาตำแหน่งงานว่างและรับสมัครงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้มีงานทำและอยู่ในพื้นที่เดิม อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะติดตามให้ความช่วยเหลือลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *