เศรษฐกิจภูมิภาคปรับตัวชะลอลง “สมุทรสาคร” ได้อานิสงส์ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2562 พบภาพรวมปรับตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ภาคเหนือ-ภาคกลางขยายตัวเล็กน้อย ภาคอีสานชะลอตัว ภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ทรงตัว สมุทรสาครได้อานิสงส์ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 3.4%

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562 ว่า ในภาพรวมปรับตัวชะลอลงจากเดือนก่อนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจภาคเหนือ และภาคกลาง ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีในหลายภูมิภาค สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี

โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล เศรษฐกิจทรงตัว การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน แต่การบริโภคและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวลดลง สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัว 10.9% ต่อปี จากการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะสมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีมูลค่า ณ ระดับราคาคงที่ และยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2562 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน

ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัว 3.4% ต่อปี จากการขยายตัวในกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาครเป็นสำคัญ สอดคล้องกับเงินลงทุนในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 4,346 ล้านบาท จากการลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการและปทุมธานี เป็นต้น

สำหรับด้านอุปทานโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว พบว่า รายได้จากการเยี่ยมเยือนของคนต่างประเทศขยายตัว 4.2% ต่อปี ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยลดลงที่ -5.4% ต่อปี ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบื้องต้น ในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคในภูมิภาคที่ 0.4% ต่อปี และอัตราการว่างงาน ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 1.3% ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

สำหรับภูมิภาคอื่นๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ เศรษฐกิจขยายตัว จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติขยายตัว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจชะลอตัว การปรับตัวลดลงของการบิโภคภาค การลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงเล็กน้อย สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่หดตัวลง

ภาคกลาง เศรษฐกิจขยายตัว จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และอ่างทองตามลำดับ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนในโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดสระบุรีขยายตัว ส่วนภาคตะวันออก เศรษฐกิจทรงตัว จากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนจากรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี เป็นต้น สอดคล้องกับรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ขยายตัว

ภาคตะวันตก เศรษฐกิจทรงตัว จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม เป็นต้น สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเงินลงทุนในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคใต้ เศรษฐกิจทรงตัว จากการขยายตัวดีของการบริโภคภาคเอกชน แต่การลงทุนและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวลดลง โดยการบริโภคขยายตัวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาสตามลำดับ สอดคล้องกับรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังขยายตัว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *