“ซีพีออลล์” มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กับ “รพ.นครท่าฉลอม” โครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้”

บมจ.ซีพี ออลล์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” ให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็น 1 ใน 77 โรงพยาบาล 77 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายการุณ ใจเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และนายวุฒิคุณ ทวีทอง ผู้จัดการฝ่าย พร้อมด้วย น.ส.ปุณยภา พรทรัพย์สมุทร ผู้แทนผู้บริหารร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาท่าฉลอม และคุณณัฐวุฒิ มั่นหมั่น ผู้แทนผู้บริหารร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา PTTOR พระราม 2 กม.22 เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท จาก โครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” ให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นพ.เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม นพ.วรกิจ จริยโสภณ แพทย์ประจำโรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นผู้แทนรับมอบ รวมถึงคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลนครท่าฉลอม เข้าร่วมงาน

สำหรับแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งในแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” สามารถรวบรวมยอดเงินสมทบได้กว่า 77 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของ บมจ.ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *