“เครือโรงพยาบาลมหาชัย” รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562

เครือโรงพยาบาลมหาชัย รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 เป็นปีแรก ในงาน SET Award 2019

เมื่อ 26 พ.ย. 2562 ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานกรรมการบริหาร เครือโรงพยาบาลมหาชัย รับมอบโล่แสดงความยินดี จากนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในโอกาสที่เครือโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2019” ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยในปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน จำนวน 98 บริษัท

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *