ล้างไพ่ “พงศ์พารา” ตั้งบริษัทใหม่-ดึงคีย์แมน พนักงานเดิมช็อกตกงานส่งท้ายปี

ภาพจาก PCR.CO.TH

เบื้องหลัง “พงศ์พาราโคดันรับเบอร์” โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยยาง ย่านอ้อมน้อย ประกาศเลิกจ้างส่งท้ายปี 2562 พบตั้งบริษัทใหม่ “พี อาร์ โปรดักชั่น” ดึงพนักงานระดับคีย์แมน พิจารณาค่าจ้างใหม่ พนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไปต่อสัญญาคราวละ 11 เดือน ให้บริษัทเก่าสิ้นสุดการจ้าง พร้อมจ่ายค่าชดเชย 114 ล้าน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. เฟซบุ๊กเพจ “สังคม โรงงาน” ได้โพสต์ภาพบรรยากาศหน้าบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด เลขที่ 402 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ออกประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนด อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ มีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โดยจะจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า วันพักร้อนที่เหลือเท่ากับค่าจ้าง 1 วัน และค่าชดเชยจ่ายตามอายุงานที่กฎหมายกำหนด ลงนามโดย น.ส.ศลินลา สุทธิจิตรานนท์ กรรมการบริหาร และนายนพคุณ สุทธิจิตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ท่ามกลางพนักงานที่มารวมตัวกันต่างโศกเศร้าเสียใจจำนวนมาก

ภาพจากเฟซบุ๊ก “สังคม โรงงาน”

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งปิดกิจการล่วงหน้า จู่ๆ ก็ประกาศปิดกิจการทันที ดังนั้นจึงต้องจ่ายเงินชดเชย ดังนี้ 1. เงินชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง 2. ชดเชยการเลิกจ้าง 3. เงินชดเชยกรณีวัดหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ โดยต้องนำส่วนนี้มาเปรียบเทียบเป็นจำนวนเงิน และ 4.สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกจ้างจะต้องได้รับตามข้อตกลงในการจ้างงานของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทแห่งนี้มีลูกจ้างทั้งหมด 997 คน แบ่งเป็นคนไทย 897 คน เป็นคนเมียนมา 100 คน รวมเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างทุกกรณีรวมเป็นเงิน 114 ล้านบาท โดยทางนายจ้างได้แจ้งให้ลูกจ้างทยอยมารับเงินชดเชยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2562 หากใครไม่สามารถเดินทางมารับได้ ทางนายจ้างก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้

ภาพจากเฟซบุ๊ก “สังคม โรงงาน”

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า บริษัท พี อาร์ โปรดักชั่น จำกัด โดยมีการคัดเลือกพนักงานให้สมัครเข้าทำงานกับบริษัทใหม่ โดยเกณฑ์ค่าจ้างใหม่ระบุว่า สำหรับคีย์แมนที่ได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้าทำงานใหม่กับ บริษัท พี อาร์ โปรดักชั่น จำกัด สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี และได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้าทำงานใหม่ มีเงื่อนไขคือ ผู้ที่มีค่าจ้างไม่ถึงค่าจ้างขั้นต่ำปรับให้ได้เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ ผู้ที่ได้ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำหรือมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วให้เท่าค่าจ้างเดิม สำหรับบางตำแหน่งอาจพิจารณาปรับค่าจ้างใหม่ตามความเหมาะสม พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ให้จ้างเป็นรายวันตามเดิมไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง และพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนให้จ้างเป็นรายเดือนตามเดิมไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง

ภาพจากโซเชียลมีเดีย

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50-60 ปี จ้างแบบสัญญาจ้างตามโครงการคราวละ 11 เดือน ยังคงได้สวัสดิการทั่วไปเหมือนเดิม หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และเมื่อครบอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสิ้นสุดการจ้างโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ (ให้ต่อสัญญาคราวละ 11 เดือน) ส่วนพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความสามารถในการทำงาน ทั้งนี้ขึ้ยอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ สำหรับพนักงานบางคนที่มีฐานค่าจ้างสูงเกินตำแหน่งหรือเกินอัตราขั้นเงินเดือนของบริษัทใหม่ อาจมีการปรับลดจากฐานค่าจ้างเดิมเป็นกรณีไป สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ้างตามโครงการพิเศษเดิมอยู่แล้วยังคงให้ถือตามสัญญาเดิม

“พนักงานทุกคนที่ถูกเลิกจ้างและบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด ได้จ่ายค่าชดเชยไปแล้ว จึงถือว่าสภาพการจ้างเดิมได้สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ใหม่จึงให้นับอายุงานใหม่, รับสวัสดิการใหม่ตามเกณฑ์ของบริษัทใหม่ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทใหม่” ประกาศเกณฑ์ค่าจ้างใหม่ ระบุ


ภาพจากโซเชียลมีเดีย
ภาพจากโซเชียลมีเดีย

สำหรับบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตยางขอบกระจก ยางขอบประตู ยางฝาท้าย ยางร่องกระจก คิ้วข้าง ยางท่อน้ำ-ท่อน้ำมัน สายแอร์ สายแก๊ส สายไฮโดรลิค ยางกันกระแทก ยางอัดขึ้นรูปต่างๆ ท่อซิลิโคน และสายเชื่อมแก๊ส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 ภายใต้ชื่อ โรงงานพงศ์พารา ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด ในปี 2522 โดยร่วมทุนระหว่าง โคดัน กัมมี่ ประเทศเดนมาร์ค กับ บริษัท พงศ์พาราโพลิเมอร์ โดยมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ส่งออกผลิตภัณฑ์ไป 40 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2522 ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีนายเกษม สุทธิจิตรานนท์ นายนพคุณ สุทธิจิตรานนท์ นายอดิศักดิ์ สุทธิจิตรานนท์ น.ส.ศลินลา สุทธิจิตรานนท์ น.ส.ธันยพร สุทธิจิตรานนท์ น.ส.สิริกร สุทธิจิตรานนท์ และเอกพล ดำรงทรัพย์วณิช เป็นกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำด้วยยาง พลาสติกซิลิโคนฯ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยยาง ในปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 1,334.64 ล้านบาท หนี้สินรวม 367.83 ล้านบาท มีรายได้รวม 1,941.19 ล้านบาท กำไรสุทธิ 70.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กำไรสุทธิ 35.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 96.55%

ส่วนชื่อบริษัท พี อาร์ โปรดักชั่น จำกัด ยังไม่พบชื่อดังกล่าวในคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่อย่างใด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *