“ททท.สมุทรสงคราม” ชู 3 โครงการหลักปี 63 เล็งกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 10

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จัดประชุมประสานความร่วมมือเครือข่ายและเสริมศักยภาพด้านการตลาดท่องเที่ยว ปี 2563 เผย 3 โครงการเด่นส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม คาดกระตุ้นการเติบโตรายได้ท่องเที่ยวร้อยละ 10 จากปีก่อน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือเครือข่ายและเสริมศักยภาพด้านการตลาดท่องเที่ยว พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์ สปอร์ต ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง จากจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว


จิรศักดิ์ อ่วมอุไร

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และพันธมิตร สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและพันธมิตร อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณพันธมิตรทางการท่องเที่ยวทั้ง 2 จังหวัด ในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ซึ่งในปี 2563 ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการเด่น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “สมุทรสงคราม มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา” เป็นโครงการสำคัญ (Flagship) ของปีนี้ เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยว “เมืองสายน้ำ สามเวลา” ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและกลุ่ม Gen Y ตอกย้ำจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.สมุทรสงคราม ผ่านเรื่องราว “สมุทรสงคราม มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา” โดยสร้างสรรค์ Online Content จากปราชญ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวของ จ.สมุทรสงคราม เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายและเพิ่มการพักค้าง ให้เกิดการเดินทางเสริมสร้างการเรียนรู้ และยังเป็นการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ เพื่อกระจายความกระจุกตัวมายังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อื่น ๆ ใน จ.สมุทรสงคราม

โครงการ “แม่กลอง River Run” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน โรงแรมที่พักที่มีศักยภาพ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้ จ.สมุทรสงคราม โดยใช้การวิ่งมาราธอนอันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ย. อันเป็นช่วงเวลาที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำ

และโครงการ “ปั่นเพลิน เดินชิม ริมวารี Plus” เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ (Gastronomy) ใช้เวลาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้นานขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ ตาม Content วิถีแห่งสายน้ำ ลุ่มน้ำของทั้งสองจังหวัด อาทิ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกรุงเทพฯ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน (วัดใหญ่จอมปราสาท, ศาลพันท้ายนรสิงห์) และชิมอาหารถิ่นของสมุทรสาครและสมุทรสงคราม เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม โดยรวมให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562

นายจิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง ททท. เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ด้วยจิตมุ่งบริการของที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงรักษาอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ในพื้นที่ของวิถีชิวตชุมชนริมน้ำ ความอร่อยสดใหม่ของอาหารถิ่นและอาหารทะเลที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เกิดความแตกต่างและเป็นจุดขายของทั้งสองจังหวัดต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *