“อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์” นั่ง ปธ.สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครคนใหม่

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร แต่งตั้ง “อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์” ผู้บริหารบริษัทในเครือ “อนุสรณ์กรุ๊ป” เป็นประธานสภาฯ คนใหม่ วาระ 2 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ห้องประชุมบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จ.สมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2563-2565 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครในรอบปีที่ผ่านมา และมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ แทนที่นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 สมัย ระหว่างปี 2559-2563 ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ อายุ 47 ปี บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ วาระปี 2563-2565

สำหรับนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ หรือ “เฮียเปิ้ล” เป็นพี่ชายของนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงปี 2557-2559 จบการศึกษาระดับมัธยมจาก United World College of South East Asia ประเทศสิงคโปร์ ระดับอนุปริญญาสาขาการตลาดจาก Portland Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครืออนุสรณ์กรุ๊ป ของตระกูลเตชะนิธิสวัสดิ์ รวมทั้งยังเป็นนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *