รพ.มหาชัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

รพ.มหาชัย ร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาคร และสภากาชาติไทย เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” จัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอช่วยชีวิตผู้ป่วย-บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาคร และสภากาชาติไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้อื่น โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” จะเปิดรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ซึ่งขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความต้องการโลหิตสำรองจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง

ทั้งนี้ โครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” จะเปิดรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 2563, ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ก.ย. 2563 และครั้งที่ 4 วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.มหาชัย สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการตลาด รพ.มหาชัย โทรศัพท์ 034-424990 ต่อ 1109, 1936 หรือ 034-118866

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *