“ไทยเบฟฯ” มอบแอลกอฮอล์ “เหล่ากาชาดสมุทรสาคร” ป้องกันโควิด-19

บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร อาคารนิวนามทอง ข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,500 ลิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผอ.รพ.กระทุ่มแบน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 190,000 ลิตร ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 2,500 ลิตร ซึ่งทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้แทนในการส่งมอบแอลกอฮอล์ 72% จำนวนแรกที่ได้รับมอบจากบริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ จำนวน 500 ลิตร และส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายโรงพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัด จำนวน 2,000 ลิตร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จะนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *