“นีโอ เอสเค.” มอบสิ่งของป้องกันโควิด-19 ให้จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบสิ่งของจำเป็นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. ในจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด โดยนายบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ นำสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มอบให้กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใน จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย หน้ากากเฟซชิลด์ (Face Shield) จำนวน 560 ชิ้น, กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) จำนวน 6 ใบ, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง, เคาน์เตอร์อะคริลิค จำนวน 7 ชิ้น และปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเคาน์เตอร์อะคริลิค และกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ที่จำเป็นสำหรับแพทย์และพยาบาล ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยตรง และหน้ากากเฟซชิลด์ ที่ช่วยกันทำขึ้นเองบางส่วน ก็ได้แบ่งให้กับทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกขาม ด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *