“ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว” ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอรายที่สอง ต่อจากมะพร้าวน้ำหอม

ภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศให้ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) คุ้มครอง-ควบคุมคุณภาพ พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เพิ่มอีก 2 รายการ คือ พริกไทยจันท์ จังหวัดจันทบุรี และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย ไปแล้วทั้งสิ้น 128 รายการ และอยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณาเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 6 รายการ

สำหรับพริกไทยจันท์ ครอบคลุมพริกไทยแห้งทั้งเม็ดและป่น รสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์คุชชิ่ง ปลูกและแปรรูปในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา ดินร่วนปนทราย น้ำไหลผ่านได้ดี ไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง เอื้ออำนวยต่อการปลูกพริกไทย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ส่วนลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เป็นลำไยพันธุ์พวงทอง รสชาติหวานกรอบ ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ดเล็ก เนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งปลูกในเขตอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีสภาพดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ บริเวณผิวดินมีอนุมูลของโพแทสเซียมที่จำเป็นต่อการสร้างน้ำตาลของลำไย ส่งผลให้ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มีความหวาน รสชาติถูกปากผู้บริโภค

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ การคุ้มครองและควบคุมคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย เร็วๆ นี้ จะจัดงาน GI Market 2020 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี และกิจกรรมตลาด GI ในวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

อนึ่ง สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนหน้านี้มีสินค้า GI ที่มีระบบควบคุมคุณภาพแล้ว คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กระทั่งประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *