ธนาคารกสิกรไทยแจ้งปิดสาขา “สมุทรสาคร-พันท้ายนรสิงห์” 3 วัน พบพนักงานติดโควิด-19

ภาพ : Google Street View

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งปิดทำการ 2 สาขา ได้แก่ สาขาสมุทรสาคร และสาขาพันท้ายนรสิงห์เป็นเวลา 3 วัน หลังพบพนักงานติดโควิด-19 สาขาละ 1 ราย พร้อมสั่งทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค อบโอโซน เปลี่ยนพนักงานกลับมาเปิดอีกครั้งพฤหัสบดีนี้ แนะทำธุรกรรมสาขาใกล้เคียง

วันนี้ (1 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ระบุว่า ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ว่ามีพนักงานสาขาสมุทรสาคร จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยพนักงานรายดังกล่าวได้ให้บริการลูกค้าในสาขาช่วงวันที่ 18-22 มกราคม 2564 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งพนักงานได้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ธนาคารจึงได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1.ให้พนักงานในสาขาและพนักงานในอาคารที่ใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขาและพนักงานในอาคารทุกคนที่เกี่ยวข้องทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบพนักงานที่ใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

2.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) สาขาและอาคารทุกชั้น และทำการปิดสาขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปิดสาขาสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  • ธนาคารจะเปิดให้บริการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง ได้ที่ สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร

3.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ในส่วนของลูกค้าที่ได้ใช้บริการของธนาคารที่สาขาดังกล่าว ในช่วงตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564 ธนาคารขอความกรุณาให้ท่านควบคุมและดูแลตัวเองในสถานที่พักอาศัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใย และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และลูกค้าเป็นสำคัญ

อ่านประกาศ คลิก

ขณะที่ประกาศอีกฉบับหนึ่ง ระบุว่า ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ว่ามีพนักงานสาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (COVID-19) โดยพนักงานรายดังกล่าวได้ให้บริการลูกค้าในสาขาช่วงวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยพนักงานรายดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจคัดกรองทันทีที่ทราบว่าสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคโควิด-19 และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ซึ่งพนักงานได้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ธนาคารจึงได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1.ให้พนักงานในสาขาและพนักงานในอาคารที่ใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขาและพนักงานในอาคารทุกคนที่เกี่ยวข้องทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบพนักงานที่ใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

2.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) สาขาและอาคารทุกชั้น และทำการปิดสาขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปิดสาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  • ธนาคารจะเปิดให้บริการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง ได้ที่ สาขาถนนเอกชัย-โพธิ์แจ้

3.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ในส่วนของลูกค้าที่ได้ใช้บริการของธนาคารที่สาขาดังกล่าว ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 ธนาคารขอความกรุณาให้ท่านควบคุมและดูแลตัวเองในสถานที่พักอาศัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใย และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และลูกค้าเป็นสำคัญ

อ่านประกาศ คลิก

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *