เปิดแล้ว “เซ็นทรัลมหาชัย” คุมเข้มยกระดับมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ”

เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เริ่มเปิดให้บริการจากหลังปิดนานกว่า 1 เดือน พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มที่ ยกระดับมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว หลังจากประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เมื่อ 20 ธ.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ได้กลับมาใช้ชีวิต จับจ่ายใช้สอยของใช้จำเป็นได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การคุมเข้ม เน้นย้ำแผนแม่บทยกระดับมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เข้มข้นสูงสุดทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. และ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 21.00 น. ส่วนโรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นต่าง ๆ (โซนตู้เกม โซนเด็กเล่น) สถาบันการศึกษา สถาบันความงาม สปา ร้านนวดแผนไทย และร้านทำเล็บ ยังคงปิดให้บริการตามการประกาศจากภาครัฐ โอกาสนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานร้านค้าของศูนย์การค้าฯ จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการคุมเข้มมาตรการความสะอาดปลอดภัยต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้า ทั้งการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วศูนย์การค้าฯ ทุกวันหลังปิดให้บริการ, Extra Deep Cleaning ด้วยการเพิ่มกำลังพลพนักงานทำความสะอาดลงลึกทุกผิวสัมผัส และฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Mobile ทั่วทั้งศูนย์การค้า, เข้มข้นระบบคัดกรองลูกค้า รวมทั้งพนักงานภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้พนักงานทุกคนกรอกประวัติในระบบทุกครั้งก่อนเข้างาน, การฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C ทุกวันตลอดเวลา

และการยกระดับมาตรการร้านอาหารเข้มงวดสูงสุด ทั้งหลังครัวและด้านหน้าร้าน ตั้งแต่การต่อคิวเข้าร้านแบบเว้นระยะ, จำกัดจำนวนคนเข้าร้านต่อครั้ง, นั่งทานอาหารแบบ Social Distancing, มี Table Shield, แยกชุดอุปกรณ์ทานอาหารแต่ละบุคคลและใส่ห่อพลาสติกอย่างดี, พนักงานทั้งในครัวและให้บริการ ต้องผ่านระบบคัดกรองเข้มงวดและทำแบบประเมินก่อนเข้างานทุกวัน รวมถึงใส่หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ถุงมือ และ Touchless Experiences ด้วยการสแกนเมนูอาหาร และจ่ายเงินแบบ Cashless เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวสมุทรสาคร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในรูปแบบ New Normal ขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศเดินหน้าต่อไปได้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *