ธ.ก.ส.-กรุงศรี เปิด ATM ข้ามธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงิน-สอบถามยอดนาน 1 ปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดบริการ “ATM ข้ามธนาคาร” ถอนเงินและสอบถามยอดฟรีนาน 1 ปี ลูกค้า ธ.ก.ส. จ่ายไปก่อน คืนค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีให้ในวันถัดไป ส่วนกรุงศรีฟรีทันทีที่กด

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี เปิดตัวบริการ ATM ข้ามธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. และบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท ในการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็มได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถทำธุรกรรมถอนเงิน และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่องเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. และกรุงศรีกว่า 8,800 เครื่องทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึง 14 ก.พ. 2565

โดยผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. เมื่อถอนเงินหรือสอบถามยอดที่ตู้กรุงศรีเอทีเอ็ม จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมถอนเงินและสอบถามยอดต่างธนาคาร ที่ถูกเรียกเก็บเข้าบัญชีในวันถัดไป สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต กดเงินสดที่เอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างธนาคารโดยทันทีในขณะที่ทำรายการ

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีเครื่องเอทีเอ็มจำนวนกว่า 2,300 เครื่อง และกรุงศรีมีเครื่องเอทีเอ็มจำนวนกว่า 6,500 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งบริการดังกล่าวจะยกระดับประสบการณ์ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทั้งสองธนาคารมากยิ่งขึ้น

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีเครื่องเอทีเอ็มให้บริการในจังหวัดสมุทรสาคร 108 เครื่อง แบ่งออกเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 83 เครื่อง อำเภอกระทุ่มแบน 24 เครื่อง และอำเภอบ้านแพ้ว 2 เครื่อง โดยมีจำนวนสาขาของธนาคาร 9 สาขา ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 7 สาขา และอำเภอกระทุ่มแบน 2 สาขา ส่วน ธ.ก.ส. มีเครื่องเอทีเอ็มให้บริการ 5 เครื่อง ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสมุทรสาคร 2 เครื่อง สาขาบ้านแพ้ว สาขากระทุ่มแบน และสาขาย่อยบางโทรัด สังกัดสาขาสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *