“แม็คโคร” สนับสนุนชุด PPE แก่โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร มอบชุด PPE 300 ชุด และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนามใน จ.สมุทรสาคร 2 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 พ.ค. 2564 นายอมรพันธ์ ป้องคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร พร้อมพนักงานของบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนชุด PPE จำนวน 300 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 30 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนามใน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายอมรพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่เสียสละและเป็นด่านแรกในการต่อสู้โควิด-19 ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และพนักงานฯ ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจส่งมอบชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันตัวเอง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 8 จำนวน 50 ชุด และศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 9 จำนวน 250 ชุด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *