“สาริน” ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้จังหวัดสมุทรสาคร

“สาริน พรอพเพอร์ตี้” และบริษัทในเครือ ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1.4 แสนบาท ให้กับสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 140,000 บาท ให้กับทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอภินันท์ ตันเฮงฮวด ผู้อำนวยการสายบริหารงานลูกค้า สาริน พรอพเพอร์ตี้ เป็นผู้แทนมอบ และนายประยงค์ บุญมีรอด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.สมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางสาริน พรอพเพอร์ตี้ และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเป็นกำลังใจให้ชาวสมุทรสาครและคนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,500 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 5,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์อื่น ๆ ให้กับทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *