กรมทางหลวง เปิดชื่อ 10 ผู้รับเหมา คว้างาน “มอเตอร์เวย์พระราม 2” ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว

อธิบดีกรมทางหลวง เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 หรือทางยกระดับพระรามที่ 2 ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว จำนวน 10 ตอน วงเงิน 19,700 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาภายในปี 2564

วันนี้ (17 พ.ย.) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 หรือ M82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (ทางยกระดับพระรามที่ 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้รายชื่อผู้รับจ้างครบทั้ง 10 สัญญาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท ดังนี้

ตอน 1 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 20+295 – 22+474 ระยะทาง 2.179 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,757,675,000 บาท บจก.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 22+474 – 24+670 ระยะทาง 2.196 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,861,800,000 บาท กิจการร่วมค้ากรุงธน – ไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

ตอน 3 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 24+670 – 25+734 ระยะทาง 1.064 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,910,300,000 บาท กิจการร่วมค้าวีเอ็น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 4 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 25+734 – 26+998 ระยะทาง 1.264 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,876,300,000 บาท บจก.กรุงธนเอนยิเนียร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 5 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 26+998 – 28+664 ระยะทาง 1.666 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,903,900,000 บาท บจก.บางแสนมหานคร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 6 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 28+664 – 29+772 ระยะทาง 1.108 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,865,000,000 บาท กิจการร่วมค้ายูเอ็น – เอเอสไอ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 29+772 – 31+207 ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,868,300,000 บาท บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 8 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 31+207 – 33+366 ระยะทาง 2.159 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,910,000,000 บาท กิจการร่วมค้าซีซีเอสพี – เดอะซีอีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 9 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 33+366 – 35+511 ระยะทาง 2.145 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,859,870,000 บาท กิจการร่วมค้าซีเอ็มซี – ทีบีทีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 10 ทางหลวงหมายเลข 35 กม. ที่ 35+511 – 36+645 ระยะทาง 1.134 กิโลเมตร ค่างานก่อสร้าง 1,946,085,000 บาท กิจการร่วมค้าเอส.เค. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 หรือ ถ.พระรามที่ 2 ขนาด 6 ช่องจราจร ไปกลับ โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย บริเวณ กม. ที่ 20+295 ใน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. ที่ 36+645 ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งกรมทางหลวง มีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 2564 – 2567 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 2566 – 2567 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2568  

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *