“พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์” ฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ ปี 64

คลังน้ำมันสมุทรสาคร “พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์” ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมัน นำทุกข้อเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด หรือ คลังน้ำมันสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ณ คลังน้ำมันของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด หมู่ 1 ถ.วิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อม พร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์ ร่วมกับปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลัง วิศวกรรมและความปลอดภัย บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน พร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้ทราบบทบาทหน้าที่และประสานงานในการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานการณ์สมมติในปีนี้ ได้กำหนดให้เกิดเหตุที่บริเวณถังเก็บน้ำมัน โดยกำหนดให้ครอบคลุมเหตุการณ์เพลิงไหม้ การจัดการวัตถุต้องสงสัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ มีผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการบรรยายรายละเอียดสถานการณ์สมมติให้ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้รับทราบ

ขณะที่การฝึกซ้อมในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และโรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน โดยภายหลังจากการซ้อมแผนเสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ทุกข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *