สมุทรสาครโรดโชว์บุกแดนอีสาน จัด “เทศกาลอาหารทะเลและของดีฯ” 19-23 ม.ค. ที่ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ร่วมกับหอการค้าฯ จัดงาน “เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร” ยกขบวนอาหารทะเลอร่อย-ปลอดภัย สินค้า OTOP ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข ระหว่าง 19-23 ม.ค. 65 ณ ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น  

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ม.ค. 65 ที่โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 65 ณ ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น

พร้อมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองจังหวัด สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ชื่อว่าเป็น “เมืองประมง” มีศักยภาพทางด้านการผลิตอาหารทะเลที่ครบครัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหารทะเลแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้มาตรฐานรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข นำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

อีกทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น น้ำตาลมะพร้าว ปลาสลิด มะนาวแป้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดกิจการ ทำให้ขาดรายได้ แรงงานตกงาน เกษตรกรหรือผู้ผลิตไม่สามารถขายสินค้าได้และมีรายได้ลดลง

ด้วยเหตุนี้จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เกิดแรงผลักดันในการขับเคลื่อนกิจกรรม “เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการของ จ.สมุทรสาคร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ภายในงาน พบกับการออกร้านอาหารทะเลปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร จ.สมุทรสาคร ที่มีรสชาติอร่อย และเน้นมาตรฐานความปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP จำนวน 40 บูธ ควบคู่กับการแสดงดนตรีและความบันเทิงต่าง ๆ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข โดยผู้ประกอบการที่จะเดินทางไป จ.ขอนแก่น ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส มีการตรวจ ATK ตามมาตรฐานที่ทางจังหวัดสมุทรสาครวางไว้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาว จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน มาเลือกซื้อสินค้าและเยี่ยมชมงาน “เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร” ณ ตลาดต้นตาล ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 65 เวลา 17.00-23.00 น.

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *