“พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์” จัดกิจกรรม “เยาวชนเพาะกล้า เพื่อป่าที่ยิ่งใหญ่”

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดกิจกรรม “เยาวชนเพาะกล้า เพื่อป่าที่ยิ่งใหญ่” ปลูกฝังให้พนักงาน ชุมชน และเยาวชน รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่เคียงคู่กับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2565 ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนเพาะกล้า เพื่อป่าที่ยิ่งใหญ่” ในโครงการ “พี.เอส.พี. รักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 โดยมีนายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก, นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร นักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน ชุมชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่เคียงคู่กับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมการส่งมอบลานเพาะกล้าไม้ให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 รวมทั้งมอบทุนให้กับเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนชุมชนวัดน้อยนางหงษ์ นอกจากนี้ยังร่วมกันนำกล้าไม้ลงปลูกเสริมบริเวณป่าชายเลนอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *