สถาบันพลังงาน-สภาอุตฯสมุทรสาคร จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางสะสมคะแนน “Energy Points”

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน (Energy Points) ให้กับผู้ประกอบการในสมุทรสาคร ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 2565 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน (Energy Points) ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) โดยมีนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งผู้แทนจากโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สำหรับการจัดงานสัมมนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและดำเนินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่าย ๆ ด้วยกลไกการสะสมคะแนน (Energy Points) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านพลังงาน อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับเงินสนับสนุน ร้อยละ 30 ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อนิติบุคคลเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ วิธีการสะสมคะแนน Energy Points มี 4 ขั้นตอน เริ่มจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point), แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point), จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี รับคะแนนที่ 3 (Planning Pint) และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ รับคะแนนที่ 4 (Review Plan Point) ซึ่งในทุก ๆ ขั้นตอนจะมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *