เจริญอุตสาหกรรมจัดโรดโชว์ 14 จังหวัด นำบริษัทฯ เข้าตลาดหุ้นในปีนี้

ภาพ : Chin Huay

บมจ.เจริญอุตสาหกรรม หรือ จิ้นฮ่วย เตรียมเดินสายจัดโรดโชว์ 14 จังหวัด หลัง ก.ล.ต.ไฟเขียวเสนอขายหุ้นไอพีโอแก่ประชาชน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 80 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้าท่าฉลอม ปรับปรุงคลังสินค้าท่าทราย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ จิ้นฮ่วย (CH) เปิดเผยว่า บมจ.เจริญอุตสาหกรรม เตรียมเดินสายนำเสนอข้อมูล หรือโรดโชว์ แนะนำข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สร้างการเติบโต ให้นักลงทุนใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา พิษณุโลก นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2565 หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเตรียมฉายภาพข้อมูลธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในทุกมิติ ตอกย้ำจุดเด่นหุ้นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป และอาหารแปรรูป ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปีนี้

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน บมจ.เจริญอุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 320 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ 80 ล้านบาท หรือ 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลัง IPO ทั้งนี้ บมจ.เจริญอุตสาหกรรม เป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีทีมผู้บริหารที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 100 ปี รวมถึงมีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนเป็นอย่างดี โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จาก เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.chinhuay.com

ขณะที่ นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจริญอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต สู่ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ (Innovative Healthy Food) ของประเทศไทย โดยทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่การเติบโตครั้งสำคัญ โดยเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO ในครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้า โรงงานท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงคลังสินค้าท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ตลอดจนสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน

สำหรับ บมจ.เจริญอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป และอาหารแปรรูป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EROS, Bangkok Tasty, Sumaco, Meble และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เช่น กราโนล่า (Granola) ผักและผลไม้ทอดสุญญากาศ (Vacuum Fried) โดยเน้นส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก รวมกว่า 50 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อินเดีย ไต้หวัน ฝรั่งเศส คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิตรวม 2 แห่ง ได้แก่ ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงงานผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง ขนมเพื่อสุขภาพ และโรงงานผลิตผลไม้อบแห้งที่ประเทศกัมพูชา

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *