มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ รวมพลัง “ปันสุขก็สุขใจ ปี 2565”

ดี-แลนด์ กรุ๊ป นำพนักงานในองค์กรร่วมปรับปรุงห้องเรียน และมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียน ในโครงการปันสุขก็สุขใจ ปี 2565 โดยมูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ ณ บ้านมอเคลอะคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เดินหน้าส่งมอบพื้นที่แห่งโอกาสและแบ่งปันความสุขให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นำทีมพนักงานในองค์กร จัด “โครงการปันสุขก็สุขใจ ปี 2565” โดย “มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์” เพื่อสานต่อภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *