“ชาธิป ตั้งกุลไพศาล” นั่งปธ.หอการค้าสมุทรสาคร สมัยที่ 2

มติเอกฉันท์ตั้ง “ชาธิป ตั้งกุลไพศาล” ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสมัยที่ 2 วาระปี 2566-67 พร้อมสานต่อแนวทางการทำงานด้านยุทธศาสตร์กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในอีก 2 ปีข้างหน้า รวมถึงส่งเสริมเอสเอ็มอีในจังหวัด ยกระดับองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสมัชชา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มี.ค. 2566 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูมิกร มงคลมณีผล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนประธานกิตติมศักดิ์ (อดีตประธาน) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ดร.สุนทร วัฒนาพร ดร.ปรีชา ศิริแสงอารัมพี คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ปีบริหาร 2566-2567 ซึ่งเป็นชุดที่ 18 เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล มี ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว โดยที่ประชุมได้มีการรับรองคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ชุดดังกล่าว และได้เลือกให้นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครต่ออีกหนึ่งสมัย โดยมีเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์

นอกจากนี้ ในการประชุมฯ ได้มีการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร วาระปีบริหาร 2564-2565 จำนวน 33 ราย เพื่อเป็นการขอบคุณที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของหอการค้าฯ ทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รวมถึงมอบป้ายรับรองของดีของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2565 จำนวน 12 ร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดให้กับประชาชนภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ร้านยำหอยใหญ่มหาชัย, ร้านตะวันเมี่ยงปลาเผา, ร้านโคตรมะพร้าว DN, ร้านโตเกียวโคตรยักษ์, ร้านกุ้งเผาเตาถ่าน หัวกุ้งแก้ว เฮียภัทร, ร้านข้าวเหนียวมะม่วง Miss Bell, ร้านฮ่องเต้ยำ 20, ร้านซี่โครงเมตรแค่ดูดก็หลุด, ร้านทาโกยากิ เห็ดย่าง, ร้านมะม่วงเบา, ร้านไก่ป๊ะล่ะ และร้านเก็นไดโน๊ะ ซูชิ

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางหอการค้าฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราพยายามทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ มีการบริหารจัดการด้วยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ในส่วนของภาครัฐก็ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและใกล้ชิดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายชุมชน มีการทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นหลายแห่ง เพื่อให้เกิดความต้องการในพื้นที่ และเป็นตัวกลางในการนำเสนอต่อจังหวัดฯ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ตรงนี้เป็นแนวทางของหอการค้าฯ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแนวทางนี้เรายังคงใช้ต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า

ประการที่สอง หอการค้าฯ มีแนวทางต่อยอดทุกอย่างที่ได้นำเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมืออีกเช่นกัน โดยจะเป็นการทำงานผ่านคณะทำงานในแต่ละด้าน ในการกำหนดวิธีการและการแก้ไขปัญหา เช่น การแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน หลังจากที่เราลงไปรับทราบปัญหา มีการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดฯ และลงไปดูพื้นที่ รวมถึงนำเสนอให้มีการตั้งคณะอนุทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายสิ่งที่ได้รับคือเป้าหมายร่วมกัน

ประการที่สาม หอการค้าฯ พยายามส่งเสริมเรื่องของการเพิ่มรายได้ และส่งเสริมเอสเอ็มอีในจังหวัดสมุทรสาครในทุกด้าน ทั้งเรื่องการผลิต การตลาด และเรื่องต้นทุน เราก็มีวางเป้าหมายไว้ชัดเจน ส่วนหนึ่งผ่านบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเครือข่ายของหอการค้าฯ อยู่แล้ว และอาจจะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในการหาผู้มีความเชี่ยวชาญลงมาช่วยส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งความตั้งใจที่จะทำใน 2 ปีข้างหน้า คือ ยกระดับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครทุกหน่วยงาน ให้มาทำงานร่วมกันในเชิงภาคีที่เข้มแข็ง อาจจะจัดในรูปแบบของสมัชชาภาคเอกชนที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมพูดคุยกันเพื่อกำหนดทิศทาง ซึ่งก่อนหน้านี้จะทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมธนาคารฯ เท่านั้น แต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปคงจะทำงานในเชิงสมัชชามากขึ้น มีการเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาเพื่อกำหนดทิศทาง

นายชาธิป กล่าวเพิ่มเติมว่า 2 ปีถัดจากนี้เป็นต้นไป น่าจะเป็น 2 ปีที่ตนอยากทำในเรื่องของการฝากการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครในอีก 5-10 ปีข้างหน้าให้ได้ ต้องการให้เป็นรูปธรรมที่เป็นเหมือนแผนแม่บทของจังหวัดฯ ต่อไปการพัฒนาจังหวัดจะเป็นไปในทิศทางตามแผนแม่บท ซึ่งปัจจุบันเรามีการทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหลายแห่ง คาดการณ์ว่าในอีกไม่ช้าแนวทางนี้ก็น่าจะสำเร็จ เพราะเราจะเลือกใครเข้าไปช่วยงาน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็เห็นด้วยกับการทำแผนแม่บทจังหวัดฯ

อีกหนึ่งสิ่งที่ทางหอการค้าฯ ผลักดันเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือการใส่เรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดสมุทรสาครลงในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ซึ่งตอนนี้เราได้เริ่มแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ฉบับใหม่แล้ว และได้กำหนดเรื่องการดูแลสุขภาพด้านสาธารณสุขลงในแผนเรียบร้อยแล้ว จากนี้เป็นต้นไปทุกหน่วยงานจะมีการนำแผนตรงนี้มากำหนดทิศทาง วิธีการ และงบประมาณที่จะใช้ทำงานด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดสมุทรสาครได้ ตรงนี้ตนคิดว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าให้ได้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *