“สมุทรสาครพัฒนาเมือง-ไทยยูเนี่ยน” ร่วมเก็บขยะริมเขื่อนฯ พื้นที่ท่าฉลอม หวังช่วยลดปริมาณขยะทะเล

“สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ” จับมือ “บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นจิตอาสาเก็บขยะทะเลและคัดแยกก่อนนำไปกำจัด บริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ช่วยอนุรักษ์และปกป้องสภาพแวดล้อม ลดปริมาณขยะทะเล

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 ที่สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสา โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมากโดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ จึงได้ริเริ่ม “โครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร” โดยได้ผสานชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเล

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาชุมชนท่าฉลอม กลุ่มอาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และร้านวงษ์พาณิชย์ สาขาอำเภอบ้านแพ้ว

โดยร่วมกันเก็บขยะทะเลบริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ก่อนที่จะนำไปคัดแยกและบันทึกประเภทพร้อมปริมาณขยะที่เก็บได้ แล้วส่งขยะดังกล่าวเพื่อการกำจัดต่อไป ซึ่งขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่เป็นโฟม บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดพลาสติก ขยะของเสียอันตราย กระป๋องเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนแล้วลอยตามน้ำมาติดที่ริมชายฝั่งบริเวณดังกล่าว

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบริเวณที่ช่วยกันเก็บขยะทะเลนั้นเคยเป็นพื้นที่ดินเลนชายฝั่งที่ไม่มีต้นไม้ โดยในปี 2561-2562 สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ร่วมกับชุมชนท่าฉลอมและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ จนปัจจุบันเป็นป่าชายเลนที่ร่มรื่น แต่มักจะมีขยะจำนวนมากลอยตามน้ำมาติดที่บริเวณนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดักเก็บขยะเพื่อช่วยลดขยะทะเล ซึ่ง สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ได้วางแผนที่จะประสานจิตอาสาให้มาช่วยกันเก็บขยะทะเลบริเวณนี้ทุก 3 เดือน รวมทั้งขยายผลเพื่อลดขยะทะเลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในสมุทรสาครต่อไป

ทางด้าน นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” หรือ “Healthy Living, Healthy Oceans” โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพผู้คน ควบคู่ไปกับการทำงานเพื่ออนุรักษ์และปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล เพราะทะเลเป็นรากฐานของธุรกิจบริษัทฯ จึงตระหนักดีว่าการดูแลและปกป้องท้องทะเลไม่เพียงสำคัญต่อบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลกในระยะยาวอีกด้วย

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จึงมีโครงการริเริ่มมากมายที่ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของท้องทะเล เช่น การเก็บขยะชายหาดประจำปี โครงการปลูกป่าชายเลน และการให้ความรู้ชุมชนเรื่องการจัดการขยะอาหาร เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนที่เรียกว่า “SeaChange” ทั้งนี้ ทุกคนสามารถมีส่วนในการแก้ปัญหาเพื่อลดและหยุดสร้างขยะในท้องทะเลได้ ด้วยความพยายามร่วมกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ซึ่งการร่วมมือกันจะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *