นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดแข่งกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 8 ชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬาร่วมกับ 8 ชุมชนรอบนิคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ อย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม PS.PARK ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ กีฬานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมี นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร  ส.อบจ.สมุทรสาคร นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย ส.ส.สมุทรสาคร นายวิเชียร บําเรอรักษ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชนและประชาชนจาก 8 ชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโต ควบคู่กับการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

โดยกิจกรรมโครงการฯ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพเท่านั้น ทั้งนี้ยังส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร GUSCO ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครต่อไป

สำหรับกิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประกอบด้วย กีฬาวิ่งกระสอบ ชักเย่อ เกมกีฬาสานสัมพันธ์ และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีประชาชนทั้ง 8 ชุมชน โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านท่าทราย 2. ชุมชนบ้านยกกระบัตร 3. ชุมชนวัดศิริมงคล 4. ชุมชนบ้านบางไผ่เตี้ย 5. ชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ 6. ชุมชนบ้านคลองปีกนก 7. ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา และ 8. ชุมชนบ้านปากบ่อสวนส้ม รวมถึงยังมีร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *