“พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์” สนับสนุน กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ต.บางกระเจ้า วันอนุรักษ์ทะเลโลก

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2566 นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด “กิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยและสัตว์ทะเล ตำบลบางกระเจ้า” ในโครงการ “พี.เอส.พี. รักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566 ของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า จัดขึ้น ณ บริเวณริมชายฝั่งทะเล ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นางอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกีรติ เต็มศิริพงศ์ ส่วนกลยุทธองค์กร และบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมด้วย ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม นายก อบต.บางกระเจ้า ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ อดีต สส. สมุทรสาคร ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และ เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า เข้าร่วม โอกาสนี้ ได้มีการมอบไม้รวกและไม้ไผ่ ให้แก่นางอภิญญา แหวนทองคำ ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า และสมาชิกฯ เพื่อนำไปแบ่งปันกันใช้ในการประกอบอาชีพฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยทะเล

นายกีรติ เต็มศิริพงศ์ ส่วนกลยุทธองค์กร บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า และจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อหลาย ๆ ชีวิตในโลกใบนี้ 

ประกอบกับกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้จัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ของตนเอง ให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกิดการสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป พนักงาน รวมถึงกลุ่มลูกค้าบริษัทในเครือได้อย่างดี เป็นมรดกให้กับคนรุ่นต่อไป และเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปสู่การสื่อสารต่อสาธารณะอย่างแท้จริงและอย่างต่อเนื่องต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *