ธนาคารกรุงเทพ ผนึกกำลังท้องถิ่น ติดเครื่องมือดักขยะ ก่อนไหลลงทะเล จ.สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงเทพ ขับเคลื่อนโครงการ “Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน” ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และชุมชน ประเดิมติดตั้งทุ่นดักขยะ คลองหลวงสหกรณ์-คลองพิทยาลงกรณ์ บริเวณวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม หวังแก้ปัญหาขยะทะเลไหลลงแม่น้ำท่าจีน-อ่าวไทย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) สมาคมการประมงสมุทรสาคร อบต.โคกขาม วัดสหกรณ์โฆสิตาราม และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน” ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.ส.พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พระสมุหกีรติ รองเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายก อบต.โคกขาม ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสมาคมการประมงสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 และโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการ “Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน” เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินงานในระยะที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อติดตั้งเครื่องมือดักขยะในพื้นที่นำร่องบริเวณคลองหลวงสหกรณ์ และคลองพิทยาลงกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หลังจากศึกษาข้อมูลและสำรวจพื้นที่ร่วมกันพบปัญหาขยะจำนวนมากที่ไหลจากชุมชนต่าง ๆ มารวมบริเวณนี้ก่อนจะถูกกระแสน้ำพัดพาออกปากแม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทย

สำหรับเครื่องมือดักขยะที่ติดตั้งในครั้งนี้ จะประกอบด้วย 3 ประเภทเครื่องมือ ได้แก่ ทุ่นดักขยะ (Boom) ผลิตจากพลาสติก HDPE สีเหลือง ขนาด 0.35×0.50 ม. พร้อมตาข่ายความยาว 15 ม. และลึกลงไปจากผิวน้ำ 50 ซม. อายุการใช้งาน 5-7 ปี กระชังไม้ไผ่ดักขยะ เป็นโครงไม้ไผ่ติดอวน ขนาด 3×3 ม. อายุการใช้งาน 3-5 ปี และ เครื่องมือดักขยะแบบปักหลัก เป็นโครงไม้ไผ่ผูกอวน ขนาด 5×10 ม. อายุใช้งาน 3-5 ปี ซึ่งเครื่องมือทั้ง 3 ประเภท เหมาะสมกับสภาพกระแสน้ำ สามารถรองรับกระแสน้ำขึ้นน้ำลงได้ จะเป็นตัวช่วยดักขยะที่ไหลมาตามน้ำไม่ให้ไหลต่อลงสู่แม่น้ำท่าจีนและทะเลอ่าวไทย

ขณะเดียวกันได้ทำการติดตั้ง “น้องจุด” หรือ ฉลามวาฬพี่ใหญ่แห่งท้องทะเล เป็นที่พักขยะแบบถาวร สำหรับพักขยะประเภทขวดพลาสติก ทั้งจากการจับบนผิวน้ำและเกิดขึ้นบนบก ซึ่งขวดพลาสติกเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในขยะทะเลที่ถูกพบมากในประเทศไทย โดยจะตั้งวางไว้ 2 จุดในบริเวณลานวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมและตลาดนัดเป็นประจำ โดยอุปกรณ์ทุกประเภทดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเป็นประจำ ตักขยะเพื่อนำไปคัดแยกและรีไซเคิล ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้ว หรือขยะกำพร้า จะถูกส่งไปทำเชื้อเพลิงทดแทนให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้เริ่มดำเนินงานตามแผนในระยะ 2 โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังในเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่ชุมชน และโรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าและเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว และเมื่อชุมชนเริ่มมีองค์ความรู้และขยะที่คัดแยกออกมาได้มีปริมาณที่มากขึ้น ธนาคารจะเริ่มพัฒนาและต่อยอดสู่การก่อตั้งโครงการธนาคารขยะในชุมชนต้นแบบ ให้ประชาชนและบริษัทรับซื้อ เข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายขยะในพื้นที่ เพื่อให้จัดการขยะได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการ “Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน” เกิดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะทะเล โดยแม่น้ำท่าจีน เป็น 1 ใน 5 แม่น้ำสายสำคัญที่จะไหลลงสู่ทะเล และพบปัญหาขยะที่มีมากกว่า 14 ล้านชิ้น หรือประมาณ 148 ตันต่อปี เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเรารอไม่ได้ ต้องเร่งกำจัดขยะเหล่านี้ออกให้เร็วที่สุด ควบคู่กันก็คือ ต้องสกัดไม่ให้ขยะใหม่ไหลลงไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น อันเป็นที่มาของการติดตั้งเครื่องมือดักขยะดังกล่าว ซึ่งอยู่ในแผนระยะแรกของโครงการฯ ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีสมาชิก “Bualuang Green Team” และทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาของธนาคาร ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และพนักงานสาขาในพื้นที่ ร่วมกับ อบต.โคกขาม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยจะมีการบันทึกข้อมูลเพื่อวัดปริมาณขยะแต่ละประเภท และวิเคราะห์ที่มาของขยะ เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนและแก้ไขไปจนถึงต้นเหตุที่จริงของปัญหา อันจะทำให้เป็นการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

สำหรับโครงการ “Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพที่ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยได้ร่วมลงนามใน “บันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ” เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะนำร่อง จำนวน 5 แห่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะใน 5 แม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเล (แผนงานระยะ 5 ปี ระหว่าง ปี 2566-2570) โดยธนาคารกรุงเทพ ดำเนินการแก้ปัญหาขยะใน “แม่น้ำท่าจีน” และได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชน โดยตัดสินใจวางแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้แนวทางแก้ปัญหาครบวงจร เพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *