“อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล” นั่ง ปธ.สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร คนใหม่ ชูผลักดัน Young FTI

“อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล” บอสสาว “โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง” นั่งเก้าอี้ประธานหญิงคนแรกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มุ่งผลักดัน “Young FTI สมุทรสาคร” ปลุกสายเลือดคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสะอาด

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567-2569 ณ ร้านครัวข้าวหอม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยวาระสำคัญของการประชุมฯ เป็นการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่  แทน ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ที่ครบวาระลงแล้วหลังจากดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2563 เป็นเวลา 2 สมัยติดต่อกัน พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567-2569 มี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์  ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ 

ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิม พร้อมเสนอชื่อ “ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล” ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567-2569 ซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ อย่างเป็นเอกฉันท์ และถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคนล่าสุด เปิดใจว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ตนขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่ ซึ่งตนก็จะตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด และจะร่วมคิด ร่วมทำ กับทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจให้ตนเป็นผู้นำของสภาอุตสาหกรรมฯ

โดยเรื่องแรกที่ตั้งใจว่าจะต้องทำให้สำเร็จหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้ว คือ การผลักดันให้เกิดการรวมตัวและสร้างสายเลือดคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็น “Young FTI สมุทรสาคร” เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่า กับ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ทำงานร่วมกัน และส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น โดยยึดหลักการที่สำคัญคือ การสร้างอุตสาหกรรมสะอาด และใส่ใจสังคม จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *