ในรอบ 9 ปี! ขนส่งสมุทรสาคร จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด “กง” วันที่ 4 ส.ค. 67

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยในรอบ 9 ปี หมวดอักษร กง ชูสโลแกน “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 4 ส.ค. นี้ รายได้นำเข้ากองทุน กปถ.

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถยนต์เก๋งหรือรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมวดอักษร กง ภายใต้สโลแกน “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” โดยนำหมายเลขทะเบียนเลขสวยและเป็นที่นิยมให้เลือกประมูล จำนวน 301 หมายเลข โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นับเป็นการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในรอบ 9 ปี หลังการประมูลครั้งล่าสุด หมวดอักษร กค เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

สำหรับการประมูลจะจัดขึ้นพร้อมกัน 2 ช่องทาง ได้แก่ การประมูลทางวาจา และการประมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร หรือทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่น และแบบเสนอราคาสูงสุดล่วงหน้า สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากจะได้หมายเลขสวยแล้ว ยังได้แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพสีกราฟิกสวยงาม สามารถจดทะเบียนรถได้ทันที ไม่ต้องรอจดทะเบียนตามลําดับหมายเลขทะเบียน และสามารถนําไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยดําเนินการขอเปลี่ยนใช้หมายเลขได้ จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กค ภายใต้สโลแกน “กิจการก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย” จำนวน 301 หมายเลข พบว่ามีรายได้จากการประมูลจำนวน 34,000,995 บาท โดยพบว่าทะเบียนรถที่ประมูลด้วยมูลค่าสูงสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน กค 9999 สมุทรสาคร ราคา 2,999,999 บาท รองลงมาคือ หมายเลขทะเบียน กค 9 สมุทรสาคร ราคา 1,300,000 บาท หมายเลขทะเบียน กค 8888 สมุทรสาคร ราคา 1,200,000 บาท หมายเลขทะเบียน กค 1 สมุทรสาคร ราคา 1,000,000 บาท และหมายเลขทะเบียน กค 999 สมุทรสาคร ราคา 800,000 บาท ส่วนทะเบียนรถที่ประมูลด้วยมูลค่าต่ำสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน กค 6464 สมุทรสาคร ราคา 30,000 บาท

อนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จดทะเบียนรถยนต์เก๋งหรือรถยนต์กระบะ 4 ประตู ด้วยป้ายทะเบียนหมวดอักษร กง มาตั้แต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลการจดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คือหมายเลขทะเบียน กง 466 สมุทรสาคร เมื่อลบกับหมายเลขทะเบียนที่สงวนไว้เพื่อนำมาใช้ในการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ได้แก่ หมายเลข 1 ถึง 9, 11, 22 … ถึง 99, 111, 222, 333, 444 และ 123, 234, 345 และ 456 รวม  26 หมายเลข จะเหลือรถที่จดทะเบียนประมาณ 440 คัน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *