หอการค้าสมุทรสาคร เปิดอบรม “YECP 2024” ติวเข้มพัฒนาทักษะ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Young Executive For Chamber of Commerce Program 2024 (YECP 2024) รุ่นที่ 8 จำนวน 35 คน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. 2567 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Young Executive For Chamber of Commerce Program 2024 (YECP 2024) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

โดยมี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายธนกร สิริจุติกุล ประธานกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการอบรมคอร์ส YECP 2024 รุ่นที่ 8 

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Young Executive For Chamber of Commerce Program 2024 (YECP 2024) รุ่นที่ 8 ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ทายาท นักธุรกิจ รวมถึงสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครให้แข็งแกร่ง และสามารถพึ่งพากันแบบยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางธุรกิจ เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดฯ

โครงการฝึกอบรม YECP 2024 รุ่นที่ 8 ในครั้งนี้ ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ในการเข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน ขณะที่การฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2567 กำหนดจัดการอบรมทุกวันพุธ จนถึงเดือน ก.ย. 2567 รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศมาให้การอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม Outing ณ จังหวัดจันทบุรี เป็นการกระชับความสัมพันธ์ มีความเสียสละ สร้างความสามัคคีและมิตรภาพมากขึ้น อันจะส่งผลช่วยเสริมสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความเพียบพร้อม ครบถ้วนสมบูรณ์แบบต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *