สมุทรสาครพัฒนาเมือง-ไทยยูเนี่ยน ร่วมเก็บขยะทะเลฟื้นฟูทรัพยากรฯ วันมหาสมุทรโลก

“สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ” ร่วมกับ “บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” และภาคส่วนต่าง ๆ จัดโครงการเก็บขยะทะเลฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เก็บขยะทะเลฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เนื่องในวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย น.ส.พัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร โดยมีอาสาสมัครจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ทสจ.สมุทรสาคร เครือข่าย ทสม.สมุทรสาคร กลุ่มอาสาพัฒนาเมือง คณะครู-นักเรียนจากสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) และโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เข้าร่วมกิจกรรม

น.ส.พัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันดูแลชุมชนและบ้านของเราอย่างจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่ ไทยยูเนี่ยนฯ ได้ยึดมั่นในเป้าหมายขององค์กร ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans) และยังดำเนินการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักกลยุทธ์ SeaChange 2030 ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในการกำกับและร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บขยะทะเล และเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ

ทางด้าน ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวด้วยว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมาก โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล รวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สมุทรสาครพัฒนาเมือง จึงได้ริเริ่ม “โครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร” โดยได้ประสานชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเล

และด้วยวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันมหาสมุทรโลก” (World Oceans Day) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและการร่วมช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติของมหาสมุทรในทั่วโลก โดยที่มหาสมุทรมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดมากถึงราว 71% ของพื้นที่ของโลก และน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดมีปริมาณราว 97% ของน้ำในโลก ดังนั้นทาง สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ร่วมกับ ไทยยูเนี่ยนฯ และภาคส่วนต่าง ๆ จึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลขึ้น เพื่อเก็บ คัดแยก และบันทึกประเภทพร้อมปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งส่งขยะดังกล่าวเพื่อการกำจัด ซึ่งกิจกรรมเก็บขยะทะเลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *